Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Deca sa smetnjama » Vrste smetnji » Aspergerov sindrom

Aspergerov sindrom

Aspergerov sindrom ili Aspergerov poremećaj je neurobiološki poremećaj koji je dobio naziv po poznatom bečkom pedijatru Hansu Aspergeru, koji je 1944. godine objavio niz članaka u kojima je opisao rezultate proučavanja ponašanja četvorice dečaka sa normalnom inteligencijom i jezičkim razvojem, a koji su pokazivali ponašanje nalik autističnom i upadljive manjkavosti u razvoju socijalnih i komunikacijskih veština.

aspergerov-sindrom

Iako prosečno inteligentni, bili su vrlo neuspešni u i u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, nerazvijene empatije u odnosu sa vršnjacima i ostalim osobama iz okruženja, nespretnih pokreta. Način govora bio im je prilično nerazgovetan ili nekako previše formalan, zvaničan, potpuno razumljiv samo njihovim roditeljima uz izraženu tendenciju preterane zaokupljenosti jednom određenom temom.
Asperger je stanje nazvao autistička psihopatija i opisao ga kao poremećaj ličnosti obeležen društvenom izolacijom, udaljavanjem od društva.

Aspergerove opservacije objavljene su u nemačkim časopisima tokom Drugog svetskog rata i zbog toga što su i ostatku sveta, a ne samo Aspergerovcima, misli tada bile zaokupljene drugim stvarima, nisu stekle širu afirmaciju sve do 1981. godine, kada engleska lekarka Lorna Ving objavljuje seriju studija slučaja dece sa simptomima sličnim onima iz Aspergerove grupe iz 1944. godine.

Poremećaj tada prvi put dobija današnji naziv – Aspergerov sindrom. Zahvaljujući tome što su studije doktorke Ving naširoko objavljivane i popularizovane u naučnim krugovima, Aspergerov sindrom postaje odvojeno oboljenje 1992. godine. Tada je ova dijagnostička kategorija uključena u deseto izdanje dijagnostičkog priručnika Svetske zdravstvene organizacije, ICD-10 (International Classification of Diseases). Tek pedeset godina nakon prvih zapažanja doktora Aspergera, 1994. godine Aspergerov sindrom biva pridodat DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) klasifikaciji mentalnih oboljenja i tek u nekoliko poslednjih godina ga uopšte dijagnostikuju terapeuti i prepoznaju roditelji obolele dece.

Šta je Aspergerov sindrom?

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top