Naslovna » Dešavanja » Dečija nedelja 2016

Dečija nedelja 2016

Dečija nedelja 2016

decija-nedelja

Dečija nedelja 2016 – Opšti ciljevi dečije nedelje su:

  • skretanje pažnje najšire javnosti na prava i potrebe dece;
  • ukazivanje na odgovornost koju porodica, škola, država i njene institucije imaju u zaštiti dece, i ostvarivanju njihovih prava;
  • prezentacija do sada postignutih rezultata;
  • ukazivanje na primere dobre prakse i probleme u ostvarivanju prava dece;
  • podsticanje intersektorske saradnje u stvaranju uslova za poštovanje prava, i optimalni razvoj svakog deteta;
  • promocija aktivnog učešća dece u donošenju odluka koje se njih tiču;
  • pokretanje inicijativa i novih akcija koje doprinose poboljšanju položaja dece u Republici Srbiji, i ostvarivanju njihovih prava.

Dečija nedelja 2016

Osnovni koncept Programa Dečje nedelje zasnovan je na konceptu prava deteta, koji se od kada je uveden u normativni sistem Republike Srbije, konstanstno unapređuje.
Tema i programske aktivnosti Dečje nedelje se zasnivaju na relevantnim međunarodnim i nacionalnim dokumentima i propisima, kao i važnim zadacima u procesu pridruživanja EU.

Osnova za planiranje i realizaciju aktivnosti u toku Dečje nedelje je Konvencija o pravima deteta Ujedinjenih nacija, usvojena 1989., a stupila je na snagu 1990. godine.

Završni dokument „Svet po meri dece“, usvojen 2002. godine na Specijalnom zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predstavljao je ključnu vezu sa Milenijumskim ciljevima razvoja Ujedinjenih nacija i dao jasne smernice za oblikovanje sveta koji će prava deteta priznati, promovisati, zaštititi, kao i razvijati uslove za njihovo dostizanje.

Nacionalni plan akcije za decu (NPA) predstavlja strateški dokument Vlade za kreiranje politike prema deci. Glavni cilj je obezbeđivanje ravnopravnosti i dostupnosti kvalitetnih i efikasnih javnih službi za decu. Ovaj dokument pratili su lokalni planovi akcija za decu.
Porodičnim zakonom u nacionalni pravni okvir ugrađeni su glavni principi Konvencije o pravima deteta, i to: pravo na život, opstanak i razvoj, najbolji interes deteta, pravo na participaciju i pravo na nediskriminaciju.

Dečija nedelja 2016

Moto ovogodišnje dečije nedelje je: Neću da brigam, hoću da se igram!

IZABRANI DOBITNICI NAGRADE „NEVEN“

Organizacija Prijatelji dece Srbije sa radošću objavljuje pobednike konkursa za dela izdata u 2015. godini. Na ovogodišnji konkurs je stiglo 64 naslova iz 12 izdavačkih kuća.

Žiri za beletristiku u sastavu Milovan Danojlić, Gordana Glavinić i Ivana Mijić Nemet odlučio je, da u konkurenciji 32 knjige, nagradu „NEVEN“ dodeli JASMINKI PETROVIĆ za knjigu „LETO KAD SAM NAUČILA DA LETIM“, izdavača Kreativnog centra.

Najbolji ilustrator je MARINA MILANOVIĆ za ilustraciju knjige „IZOKRENUTA PRIČA“, odlučio je žiri u sastavu Olivera Batajić, Bojan Stevanić i Bratislav Milenković. Žiri je ove godine u izboru imao 33 naslov. Izabranu knjigu izdao je Zavod za udžbenike.

U kategoriji popularna nauka stiglo je 16 knjiga, a žiri u sastavu Ljubica Urošević, Milovan Danojlić, Gordana Glavinić i Ivana Mijić Nemet izabrao je knjigu izdavačke kuće Laguna „URNEBESNA FIZIKA“, autora SVETISLAVA PAUNOVIĆA, BRANKA STEVANOVIĆA i IGORA KOLAROVA.

Dodela nagrada laureatima je 6. oktobra u 13 sati u Svečanoj sali Skupštine grada Beograda. Nagrada se tradicionalno dodeljuje u toku Dečje nedelje.

Kao jedno od savetodavnih tela Vlade, od 2002. godine postoji Savet za prava deteta.

Opšti protokol za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja, Vlada je donela 2005. godine, a usledili su dokumenti koji doprinose socijalnoj i obrazovnoj integraciji dece sa smetnjama u razvoju, unapređuju dostupnost
obrazovanja i podižu njegovog kvalitet, uz posebnu pažnju koja se poklanja deci iz marginalizovanih grupa. To je dalo opšti okvir za konkretne mere koje vode stvaranju savremenog inkluzivnog društva.

Tokom 2012. godine osnovan je Odbor za prava deteta kao posebno radno telo Narodne Skupštine, i usvojena Strategija obrazovanja do 2020. godine.
U okviru institucije Zaštitnik građana nalazi se zamenik koji se bavi pitanjima prava deteta.

Uz svest o potrebi stalnog unapređivanja položaja deteta u našem društvu, sve postojeće propise i strateške planove treba unapređivati i smatrati ih instrumentima razvoja, koji doprinose boljoj koordinaciji svih pojedinačnih mera i aktivnosti u cilju ostvarivanja i zaštite prava deteta, na nacionalnom nivou.

 

 

Nema komentara.

Scroll To Top