Martovska Akcija 2020
Naslovna » Porodica » Porodični informator » Elektronske zdravstvene knjižice obavezne do kraja 2016.

Elektronske zdravstvene knjižice obavezne do kraja 2016.

zdravstvena-knjizica

Fizička i pravna lica koja podnose zahtev za izdavanje zdravstvene kartice dužna su da uplate sredstva u visini od 400 dinara. Navedeni iznos utvrđen je Odlukom o visini troškova za izdavanje zdravstvene kartice (“Sl. glasnik RS”, br. 131/2014).

Platilac: Petar Petrović Petra Petrovića 1 Beograd
Svrha upate: Za izradu zdravstvene kartice
Primalac: RFZO
Šifra plaćanja: 153
Iznos: 400,00
Račun primaoca: 840-742362843-74
Model: 97
Poziv na broj: Poziv na broj se razlikuje za svku opštinu.

Spisak opština i gradova po kome se dobija poziv na broj možete pogledati ovde.

Za sva pitanja u vezi sa karticom zdravstvenog osiguranja na raspolaganju vam je e-mail adresa [email protected] 

Pravna lica, uz dokaz o uplati dostavljaju i spisak zaposlenih i članova porodice za koje je izvršena uplata za izdavanje kartice zdravstvenog osiguranja.

Pravno lice (poslodavac) koji vrši uplatu za izdavanje zdravstvenih kartica za zaposlene i članove porodica, kontrolni broj izračunava na osnovu šifre opštine sedišta pravnog lica i PIB-a pravnog lica. Uz dokaz o uplati, ovlašćeno lice dostavlja i spisak zaposlenih i članova porodice za koje je izvršena uplata za izdavanje kartice zdravstvenog osiguranja.

Pravno lice (poslodavac) čiji su zaposleni zdravstveno osigurani na području drugih filijala (van sedišta poslodavca), kontrolni broj izračunava na osnovu šifre opštine matične filijale u kojoj je prijavljeno osigurano lice i PIB-a poslodavca.

Izgled kartice zdravstvenog osiguranja kao i podaci koje se unose na čip i koje se mogu očitati, definisani su Pravilnikom o ispravi o zdravstvenom osiguranju i o posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite.

Na kartici su vidljivi ime i prezime osiguranog lica, datum rođenja, lični broj osiguranika i broj zdravstvene kartice. Podaci koji se unose na čip preuzimaju se iz matične evidencije osiguranika (ime, prezime, JMBG, LBO, adresa, matična filijala RFZO, obveznik uplate doprinosa, period overe i drugi administrativni podaci).

Kartica ne sadrži podatke o pruženim uslugama u zdravstenim ustanovama.

Više podataka možete pronaći na sajtu RFZO

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top