Mona-Uskrsnji prvomajski praznici

Grupa 484

Grupa 484

Beograd, Stari grad
Gračanička 10
011 2631 445
[email protected]
www.grupa484.org.rs

  • Grupa 484 je neprofitna, nevladina organizacija koja osnažuje prisilne migrante (izbeglice, interno raseljena lica, azilante) da aktivno učestvuju u ostvarivanju svojih prava, a lokalno stanovništvo, posebno mlade, podstiče da prihvati i poštuje različitosti.

  • Prve aktivnosti 1995. godine obuhvatile su pružanje pomoći za 484 izbegličke porodice iz Hrvatske i otuda je organizacija dobila naziv Grupa 484.

  • Danas Grupa 484 pruža informativnu, pravnu i psihosocijalnu pomoć najugroženijim izbeglicama i raseljenim licima, radi na inkluziji dece i mladih sa razvojnim teškoćama kao posebno ranjive grupe među “novopridošlima” edukuje i osposobljava izbeglice i raseljena lica za zaštitu svojih prava i neposredno učestvovanje u donošenju odluka uključuje mlade ljude i prisilne migrante u izgradnju tolerantnog i otvorenog društva utiče na proces donošenja odluka u skladu sa interesima i pravima prisilnih migranata Grupa 484, članica je mnogih lokalnih, nacionalnih i regionalnih mreža i sarađuje sa organizacijama u regionu i Evropi.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top