Naslovna » Porodica » Porodični informator » Prava iz socijalne zaštite » Iznos roditeljskog i dečijeg dodatka

Iznos roditeljskog i dečijeg dodatka

cenzus1

Nominalni iznos roditeljskog i dečijeg dodatka usklađuje se dva puta godišnje i to: 1. aprila i 1. oktobra sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u RS.

Roditeljski dodatak

Za prvo dete isplaćuje se jednokratno i iznosi 37.110,82 dinara.

Roditeljski dodatak za drugo, treće i četvrto dete isplaćuje se u 24 jednake mesečne rate i iznosi:
Za drugo dete 145.117,35 u 24 jednake rate. Rata iznosi 6.046,56 dinara.
Za treće dete 261.199,28 u 24 jednake rate. Rata iznosi 10.883,30 dinara.
Za četvrto dete 348.262,03 u 24 jednake rate. Rata iznosi 14.510,92 dinara.

Dečiji dodatak za avgust 2014. godine (prvo, drugo, treće i četvrto dete) iznosi: 2.593,75 dinara, odnosno, 3.371,84 dinara uvećan iznos.

Pravo na uvećan iznos dečjeg dodatka imaju samohrani roditelji, hranitelji, staratelji i roditelji deteta ometenog u razvoju za koje je donet akt o razvrstavanju, a koje nije smešteno u stacionarnu ustanovu.

Iznos roditeljskog i dečijeg dodatka, isplata i cenzusi…

Nema komentara.

Scroll To Top