U Moni dobijas vise

Maternji jezik

maternji-jezik

Neki od kriterijuma koji određuju maternji jezik:

  • to je jezik naučen od majke, osobe s kojom u ranom detinjstvu imamo najprisniji kontakt,
  • najbolje vladamo tim jezikom (kriterijum kompetencije),
  • najčešće korišćen jezik (kriterijum funkcije),
  • jezik s kojim se osoba koja ga govori identifikuje (kriterijum identifikacije).

Dokazano je da je za učenje svakog drugog jezika, u starosti nakon godina puberteta, neophodna dobra osnova maternjeg jezika, na koju se nadovezuju znanja svih daljih jezika.

U detinjstvu je učenje maternjeg, ali i drugih jezika vezano za komunikaciju deteta sa sredinom.
Tako je deci moguće, bez velikog napora, da nauče i do sedam jezika i jednako dobro ih govore, pod uslovom da svaki drugi jezik govore sa drugom osobom. Ukoliko jedna ista osoba govori sa detetom više jezika, postiže se slabiji rezultat.

Uticaji drugih jezika je pojava koja je raširena u celom svetu i ne možemo da joj se suprotstavimo.

Mladi imaju uvek neki svoj žargon, sleng, to nije velika opasnost jer su privremeni i prođu, ali treba u vreme dok se još formira njihova jezička kultura da nauče osnove svoje tradicije i čitaju obaveznu literaturu (klasičnu književnost).

Dan maternjeg jezika…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top