nutrinobebe
Leto u Moni 2019
Naslovna » Trudnoća » Otvaranje bolovanja » Naknada za trudnice

Naknada za trudnice

zaposlena-porodiljaNaknada za trudnice

za vreme privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa trudnoćom zaposlenoj trudnici
Naknada pripada počev od isplate naknade zarade za februar 2009. godine, izvršene na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Ovaj oblik zaštite može ostvariti zaposlena trudnica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda prijavljenim zaključno sa 31. decembrom 2009. godine, bez obzira na sedište poslodavca.

Realizacija dodatne isplate 35% naknade zarade obavlja se bez podnošenja posebnog zahteva trudnice, odnosno poslodavca, a na osnovu podataka koje odgovarajuća služba Gradske uprave preuzima od Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, a na osnovu kojih je Republički zavod već isplatio 65% naknade zarade za bolovanje.
Podaci se preuzimaju do 10. u tekućem mesecu za prethodni period.
Naknada za trudnice se isplaćuje preko poslodavca na način na koji se već isplaćuje naknada u visini od 65%, odnosno, neto trudnici, a porezi i doprinosi na odgovarajuće račune.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top