Naslovna » Deca sa smetnjama » Poremećaji pažnje

Poremećaji pažnje

Neki od simptoma koji prate hiperaktivno ponašanje su:
1. Često tresu rukama ili nogama i vrpolje se na stolici
2. Često ustaju sa stolice u razredu ili na nekom drugom mestu gde se od njih očekuje da ostanu duži period na tom mestu
3. Često preterano trče ili skaču u situacijama kada je to neprimereno
4. Imaju teškoće da se mirno i tiho igraju, ako je to potrebno
5. Često preterano pričaju
Ovu decu često prati i impulsivnost koja se ogleda u sledećim primerima:
1. Često „istrčavaju“ sa odgovorima i pre nego što im je postavljeno pitanje
2. Često imaju teškoće u čekanju reda
3. Često prekidaju ili ometaju druge, upadaju u reč …

Svako dete ima neke navedene karakteristike od svih navedenih simptoma. To, naravno, ne znači da dete ima neki od ovih poremećaja. Da bi bili sigurni da dete ima ove poremećaje, ono mora imati većinu navedenih simptoma i to mora trajati duži vremenski period (najmanje 6 meseci).
Simptomi se moraju ispoljavati u dve ili više različitih sredina (npr. kućnoj, školskoj i/ili radnoj). Pored poremećaja pažnje u paket najčešće ulazi i impulsivnost, rasejanost i hiperaktivnost. Ovaj poremećaj je često udružen sa govorno-jezičkim poremećajima, zato je logopedski tretman neophodan.
Budite svesni da ovo nije samo razvojna faza koju će dete prerasti i nije uzrok roditeljske nemarnosti, kao što nije ni uzrok deteove želje za nestašlukom.
Blagovremeno javljanje logopedu, makar ako postoji i samo sumnja roditelja, može umanjiti ili otkloniti posledice koje u ozbiljnoj meri utiču na socijalno, radno i/ili akademsko funkcionisanje.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top