Rana Rezervacija Mona
Naslovna » Beba » Prva dokumenta » Prijava beba Zvezdara

Prijava beba Zvezdara

zvezdara-grb

– Izvod iz matične knjige rođenih za majku izdat posle rođenja deteta (ako je sa hologramom važeći je bez obzira na vreme izdavanja)
– Uverenje o državljanstvu za majku (ne starije od 6 meseci)
– Važeća lična karta majke
– Izvod iz matične knjige rođenih za oca (ako je sa hologramom važeći je bez obzira na vreme izdavanja)
– Uverenje o državljanstvu za oca (ne starije od 6 meseci)
– Važeća lična karta oca
– Potrebno je prisustvo oba roditelja

Napomena vezana za dokumentaciju:
Po potrebi traže se i druga dokumenta.
Mesto predaje dokumentacije: soba br.312
Mesto rešavanja predmeta: soba br.312

Radno vreme sa strankama: radnim danom od 08:00 do 16:00, svake prve subote u mesecu od 09:00 do 14:00 časova.
Telefon za informacije: 011 3405 787 i 3405 934

Napomena:
Rok za prijavu rođenja i određivanje ličnog imena deteta je 30 dana od dana rođenja. U slučaju da roditelji ne prijave dete u zakonskom roku, za određivanje ličnog imena deteta nadležan je Centar za socijalni rad po prebivalištu roditelja (Gradski centar za socijalni rad, Odeljenje Zvezdara, Krfska 7a). Roditelji se obraćaju matičaru opštine na kojoj je dete rođeno, koji će uputiti dopis Centru za socijalni rad, za određivanje ličnog imena deteta.
Po završenoj prijavi, izvod iz matične knjige rođenih se dostavlja GSUP Beograd, Ljermontova 12a, radi određivanja JMBG za dete.

Izvod iz matične knjige rođenih za dete izdaje se 14 dana od datuma prijave deteta, na Šalteru matičara u prizemlju.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top