Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Deca sa smetnjama » Saveti roditeljima » Smeštaj u ustanovu socijalne zaštite

Smeštaj u ustanovu socijalne zaštite

domoviŠta podrazumeva smeštaj u ustanovu socijalne zaštite?
To pravo podrazumeva smeštaj u neku od ustanova u sistemu socijalne zaštite i podmirivanje troškova smeštaja za one koji ispunjavaju kriterijume svake od specijalizovanih ustanova (dečji dom, dom za stare i penzionere, trajno nesposobna lica, ustanove za domski smeštaj dece i omladine sa smetnjama u razvoju).

Kako do prava na smeštaj u ustanovu socijalne zaštite?
Odluku o smeštaju donosi centar za socijalni rad, koji zavisno od potreba osobe koja je podnela zahtev, bira odgovarajuću ustanovu.

Koja su dokumenta potrebna?

Uz zahtev za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite u dva primerka, centru za socijalni rad, podnosi se još:
1. fotokopija lične karte (dva primerka)
2. fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih (dva primerka)
3. fotokopija izvoda iz matične knjige venčanih (dva primerka)
(originali ovih izvoda pribavljaju se u matičnoj službi opštine)
4. poresko uverenje iz mesta rođenja i stanovanja (dva primerka)
(pribavlja se u filijalama Poreske uprave u opštini rođenja i opštini prebivališta)
5. ček penzije (poslednji ček ili drugi dokaz o primanjima)
6. dokaz o primanjima srodnika (kvartalno ili poslednja isplata)
(pribavljaju se kod poslodavca srodnika ili u Nacionalnoj službi za zapošljavanje ako srodnik nije zaposlen)
7. fotokopija lične karte za srodnike koji plaćaju smeštaj
8. uverenje o zdravstvenom stanju (original i jedna kopija)
(taj dokument se pribavlja kod lekara opšte prakse)
9. nalaz neuropsihijatra (original i jedna kopija)
10. fotokopija izvoda iz matične knjige umrlih za bračnog druga
(original se pribavlja u matičnoj službi opštine)
11. fotokopija zdravstvene knjižice (tri primerka)
12. fotokopija ugovora o otkupu ili korišćenju stana
13. fotokopija ugovora o doživotnom izdržavanju
14. fotokopija ugovora o poklonu
15. fotokopija ugovora o prodaji
16. fotokopija presude o razvodu braka
(originali poslednji 5 dokumenata se pribavljaju u nadležnim sudovima)

* Informacije o dopunskoj dokumentaciji (koja zavisi od kategorije korisnika, odnosno strukture porodice) pruža nadležni centar za socijalni rad.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top