Mona-Promo Leto
Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Spisak udžbenika za drugi razred srednje stručnih škola 2015/2016

Spisak udžbenika za drugi razred srednje stručnih škola 2015/2016

Spisak udžbenika preuzet je sa zvaničnog sajta Ministarstva prosvete tako da sve udžbenike možete pronaći pouzdano i brzo.

Spisak udžbenika za drugi razred srednje stručnih škola (stručni predmeti) 2015/2016

Područje rada:

 1. Mašinstvo i obrada metala, Elektrotehnika
 2. Geodezija i građevinarstvo, Geologija, rudarstvo i metalurgija, Hemija, nemetali i grafičarstvo, Saobraćaj, Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane, Tekstilstvo i kožarstvo, Šumarstvo i obrada drveta
 3. Ekonomija, pravo i administracija, Trgovina, ugostiteljstvo i turizam, Zdravstvo, farmacija i socijalna zaštita, Hitrometeorologija, Kultura, umetnost i javno informisanje, Lične usluge

Mašinstvo i obrada metala

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

 • Mehanika II (kinematika i dinamika) četvorogodišnji obrazovni profil
 • Mašinski elementi 1 ‒ svi obrazovni profili
 • Tehnologija obrazovnog profila za metalostrugare
 • Tehnologija obrazovnog profila za metalobrusače
 • Tehnologija obrazovnog profila za metaloglodače I
 • Tehnologija obrade I – mašinski i brodomašinski tehničar
 • Tehnologija obrade za sve profile, osim mašinskog i brodomašinskog tehničara
 • Tehnologija obrazovnog profila za mašinbravare
 • Tehnologija obrazovnog profila za alatničara
 • Tehnologija obrazovnog profila za automehaničare
 • Tehnologija obrazovnog profila za bravare
 • Tehnologija 2 ‒ operater mašinske obrade
 • Motori S.U.S. – mašinski tehničar motornih vozila
 • Tehnološki postupci sa kontrolom ‒ tehničar za kompjutersko upravljanje
 • Termodinamika i hidraulika
 • Tehnologija obrazovnog profila za mehaničare precizne i merne regulacione tehnike
 • Tehnologija obrazovnog profila za autolimare
 • Praktična nastava – operater mašinske obrade
 • Osnovi energetike (za sve profile mašinske energetike)
 • Osnove tehnike merenja i automatizacije (za sve profile mašinske energetike)
 • Optička merenja
 • Praktična nastava za tehničara optike
 • Osnove brodogradnje za II–IV razred (brodograđevinski tehničar osim brodocevar i brodomehaničar)
 • Trasiranje broda
 • Brodski motori SUS
 • Mašinski elementi I (za sve profile)
 • Otpornost materijala
 • Otpornost materijala
 • Osnovi elektrotehnike i elektronike za četvorogodišnje mašinske škole
 • Postrojenja za grejanje i klimatizaciju
 • Hidroenergetska postrojenja
 • Organizacija rada sa zaštitom na radu
 • Gaso i pneumo energetska postrojenja
 • Tehnologija obrazovnog profila – metalobušač
 • Osnove elektrotehnike i elektronike
 • Mašinski elementi operater mašinske obrade
 • Tehnologija obrazovnog profila – mehaničar numerički upravljanih mašina
 • Tehnologija obrazovnog profila – instalater 1
 • Tehnologija obrazovnog profila – metaloglodač numerički upravljanih mašina
 • Tehnologija obrazovnog profila – metalostrugar numerički upravljanih mašina
 • Tehnologija obrazovnog profila mehaničar privredne mehanizacije
 • Tehnologija obrazovnog profila mehaničar šinskih vozila
 • Praktična nastava za tehničare hidraulike i pneumatike
 • Tehnologija obrade za mašinske škole
 • Praktična nastava za tehničare numerički upravljanih mašina
 • Praktična nastava za tehničare merne i regulacione tehnike
 • Praktična nastava za mašinske tehničare
 • Optički materijali za optičare
 • Teorija broda za brodograđevinske tehničare
 • Termoenergetska postrojenja za II i III razred
 • Vazduhoplovne pogonske grupe
 • Optika
 • Kompjuterska grafika sa disketom (tehničar za kompjutersko konstruisanje)
 • Tehnologija obrazovnog profila za časovničare
 • Osnovi hidraulike i pneumatike ‒ tehničar hidraulike i pneumatike
 • Tehnologija obrazovnog profila – limar 1
 • Tehnička kontrola ‒ metalostrugar i metaloglodač za numerički upravljane mašine
 • Tehnologija obrazovnog profila za mehaničare radnih mašina
 • Praktična nastava sa tehnologijom 1 – za drugi razred mašinske škole
 • Mehanika 2 – kinematika i dinamika za drugi razred mašinske škole
 • Tehnologija mehaničkih spojeva za drugi razred mašinske škole
 • Tehnologija obrazovnog profila automehaničar, za drugi razred srednje mašinske škole, obrazovni profil automehaničar
 • Kompjuterska grafika za drugi razred mašinske škole
 • Motori SUS za drugi razred mašinske škole

Elektrotehnika

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

 • Elektronika I za sve četvorogodišnje profile – elektronike i automatike
 • Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike za sve profile
 • Elektronika za sve četvorogodišnje profile energetičari
 • Osnovi telegrafije i telefonije za elektrotehničara telekomunikacija
 • Elektrotehnički materijali za sve profile
 • Elektronika za sve profile trogodišnje škole
 • Osnovi elektrotehnike II za sve trogodišnje i četvorogodišnje profile
 • Elementi automatizacije za elektrotehničara računara
 • Električne instalacije i uređaji na vozilima za autoelektričare
 • Osnove telekomunikacije za elektrotehničara elektronike
 • Električne instalacije jakih struja za elektroinstalatera
 • Tehnologija proizvodnje konektora i priključaka
 • Električna merenja za sve trogodišnje profile
 • Električna merenja za četvorogodišnje profile elektronike
 • Primena računara u elektrotehnici za sve profile
 • Električne instalacije i osvetljenje za elektrotehničara elektromotornog pogona i termičke i rashladne uređaje
 • Motorna vozila i motori SUS za auto električara
 • Programiranje za elektrotehničara računara
 • Elektrotermički uređaji za elektrotehničara rashladnih i termičkih uređaja
 • Električna merenja za elektrotehničara energetike
 • Telekomunikacioni vodovi
 • Tehnologija izrade mašina za elektromehaničara
 • Osnovi elektrotehnike za drugi razred elektrotehničke škole
 • Primena računara u elektrotehnici za drugi razred elektrotehničke škole

Geodezija i građevinarstvo, Geologija, rudarstvo i metalurgija, Hemija, nemetali i grafičarstvo, Saobraćaj, Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane, Tekstilstvo i kožarstvo, Šumarstvo i obrada drveta…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top