Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Spisak udžbenika za prvi razred gimnazija i srednje stručnih škola 2015/2016

Spisak udžbenika za prvi razred gimnazija i srednje stručnih škola 2015/2016

Fizika

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

 • Fizika za gimnazije
 • Zbirka zadataka iz fizike sa laboratorijskim vežbama
 • Fizika za četvorogodišnje stručne škole
 • Zbirka zadataka iz fizike sa priručnikom za laboratorijske vežbe za četvorogodišnje stručne škole
 • Fizika sa zbirkom zadataka i priručnikom za laboratorijske vežbe za trogodišnje stručne škole
 • Fizika sa zbirkom zadataka i priručnikom za laboratorijske vežbe za četvorogodišnje stručne škole osim medicinske i tekstilne škole i veterinarskog tehničara
 • Fizika sa zbirkom zadataka i priručnikom za laboratorijske vežbe za medicinsku, tekstilnu i veterinarsku školu
 • Fizika – zbirka zadataka sa laboratorijskim vežbama za prvi razred gimnazije

„KRUG”

 • Fizika 1 – zbirka zadataka i testova za prvi razred gimnazije
 • Fizika 1 za prvi razred gimnazije
 • Fizika 1 – za prvi razred matematičke gimnazije

„NOVI LOGOS”

 • Fizika 1, udžbenik za prvi razred gimnazije

„KLETT”

 • Fizika 1, udžbenik za prvi razred gimnazije

Hemija

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

 • Opšta hemija za opštu gimnaziju i gimnaziju prirodno- matematičkog smera, medicinsku i poljoprivrednu školu
 • Opšta hemija za gimnaziju društveno-jezičkog smera i četvorogodišnje stručne škole
 • Hemija za trogodišnje stručne škole osim hemijske i frizerske
 • Neorganska hemija za gimnaziju društveno-jezičkog smera i rudarsko-geološku i kožarsku školu
 • Zbirka zadataka iz hemije za I i II razred, za gimnaziju prirodno- matematičkog smera, medicinsku i poljoprivrednu školu
 • Zbirka rešenih zadataka iz opšte i neorganske hemije za gimnazije i srednje stručne škole
 • Praktikum za laboratorijske vežbe iz opšte i neorganske hemije za prvi razred srednje škole

„NOVI LOGOS”

 • Opšta hemija 1, za prvi razred srednje škole

„KLETT”

 • Hemija, udžbenik za prvi razred gimnazije prirodno-matematičkog smera
 • Hemija – zbirka zadataka s laboratorijskim vežbama za prvi razred gimnazije prirodno-matematičkog smera

Računarstvo i informatika

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

 • Računarstvo i informatika za gimnazije i stručne škole
 • Računarstvo i informatika za prvi razred gimnazija i srednjih stručnih škola

„KLETT”

 • Informatika, udžbenik za prvi razred gimnazije

„KRUG”

 • Računarstvo i informatika 1 – udžbenik za prvi razred gimnazije

Muzička kultura

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

 • Muzička kultura za gimnazije
 • Muzička kultura za srednje škole
 • Tehnika sviranja na violončelu za osnovne i srednje muzičke škole
 • Muzička kultura za prvi razred gimnazije prirodno-matematičkog smera i gimnazije opšteg tipa
 • Muzička kultura za prvi razred gimnazije društveno-jezičkog smera

„DOMINANTA”

 • Vodič kroz istoriju muzike za srednje škole ( I – IV razred)

„MISAO”

 • Upoznajmo muziku – muzička zbirka za realizaciju nastave muzičke kulture u gimnazijama

„UDRUŽENjE MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE”

 • Mala istorija muzike – udžbenik muzičke umetnosti za srednje škole

Likovna kultura

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

 • Likovna kultura za gimnazije i stručne škole

„KLETT”

 • Likovna kultura 1 – udžbenik za prvi razred gimnazije društveno-jezičkog smera i specijalizovano-filološka odeljenja
 • Likovna kultura 1, udžbenik za prvi razred gimnazije opšteg tipa i prirodno-matematičkog smera

„NOVI LOGOS”

 • Muzička kultura 1, udžbenik muzičke kulture za prvi razred gimnazije društveno-jezičkog smera

Obavezni izborni predmeti

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

 • Pravoslavni katihizis za I i II razred srednjih škola
 • Upoznaj samoga sebe – katolički vjeronauk za I razred srednje škole
 • Uvod u islam, Ilmudin za I i II razred srednjih škola
 • Uvod u islam, Ilmudini – na albanskom jeziku za I i II razred srednjih škola
script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top