Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Spisak udžbenika za treći razred gimnazija i srednje stručnih škola 2015/2016

Spisak udžbenika za treći razred gimnazija i srednje stručnih škola 2015/2016

Istorija

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE

 • Istorija za gimnazije opšteg i društveno-jezičkog smera
 • Čitanka sa radnom sveskom iz istorije
 • Istorija za III razred gimnazije prirodno-matematičkog smera i za IV razred gimnazije opšteg i društveno-jezičkog smera
 • Istorija za treći razred gimnazije prirodno-matematičkog smera i četvrti razred gimnazije opšteg i društveno-jezičkog smera
 • Istorija za treći razred gimnazije opšteg i društveno-jezičkog smera

„FRESKA”

 • Istorija za treći razred opšte gimnazije i treći. razred društveno-jezičkog smera
 • Istorija za treći razred gimnazije prirodno-matematičkog smera i četvrti razred društveno-jezičkog smera

„KLETT”

 • Istorija IV – udžbenik za treći razred gimnazije prirodno-matematičkog smera, četvrti razred gimnazije društveno-jezičkog smera i opšteg tipa i četvrti razred srednje stručne škole za obrazovne profile pravni tehničar i birotehničar
 • Istorija 3, udžbenik za treći razred gimnazije opšteg tipa i društveno-jezičkog smera

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD

 • Prvi svetski rat 1914-1918, zidna istorijska karta, R 1:4.150.000, za osmi razred osnovne škole i odgovarajuće razrede gimnazije i srednjih stručnih škola
 • Drugi svetski rat 1939-1945, zidna istorijska karta R 1:4.700.000, za osmi razred osnovne škole i odgovarajuće razrede gimnazije i srednjih stručnih škola
 • Srbija 1804-1833, zidna istorijska karta R 1:350.000, za sedmi razred osnovne škole i odgovarajuće razrede gimnazije i srednjih stručnih škola
 • Srbija 1876-1885, zidna istorijska karta R 1:350.000, za sedmi i osmi razred osnovne škole i odgovarajuće razrede gimnazije i srednjih stručnih škola
 • Velika geografska otkrića, zidna istorijska karta R 1:30.000 000, za sedmi razred osnovne škole i odgovarajuće razrede gimnazije i srednjih stručnih škola
 • Srbija u Balkanskim ratovima 1912-1913, zidna istorijska karta R 1:350 000, za osmi razred osnovne škole i odgovarajuće razrede gimnazije i srednjih stručnih škola
 • Rimsko carstvo u doba Trajana, zidna istorijska karta R1:4.500.000, za peti razred osnovne škole i odgovarajuće razrede gimnazije i srednjih stručnih škola

Geografija

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

 • Geografija za III razred gimnazije

„KLETT”

 • Geografija 3, udžbenik za treći razred gimnazije

Biologija

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

 • Biologija za gimnaziju prirodno-matematičkog smera i III razred poljoprivredne škole: poljoprivredni tehničar
 • Biologija za gimnaziju društveno-jezičkog smera
 • Biologija za gimnaziju opšteg smera

Matematika

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

 • Matematika za opštu gimnaziju i gimnaziju prirodno-matematičkog smera
 • Matematika za gimnaziju društveno-jezičkog smera i stručne škole: medicinsku, šumarsku, dizajnersku, trgovinsku, ugostiteljsku i pravnu
 • Zbirka rešenih zadataka iz matematike 3
 • Matematika za četvorogodišnje stručne škole: mašinsku, elektrotehničku, saobraćajnu, građevinsku, rudarsku, drvoprerađivačku i hemijsku
 • Matematika za četvorogodišnje škole: geološku, tekstilnu, kožarsku, grafičku, prehrambenu i ekonomsku i za tehničara za pejzažnuarhitekturu
 • Matematika za trogodišnje stručne škole

„KRUG”

 • Matematika 3 – zbirka zadataka i testova za treći razred gimnazija i tehničkih škola
 • Analiza sa algebrom 3 – udžbenik sa zbirkom zadataka za treći razred matematičke gimnazije

Fizika

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

 • Fizika za gimnaziju prirodno-matematičkog smera
 • Fizika – zbirka zadataka sa laboratorijskim vežbama za gimnaziju prirodno-matematičkog smera
 • Fizika za gimnaziju opšteg i društveno- jezičkog smera
 • Fizika – zbirka zadataka za gimnaziju opšteg i društveno-jezičkog smera
 • Fizika sa zbirkom zadataka i priručnikom za laboratorijske vežbe za četvorogodišnje škole: medicinsku, tekstilnu i kožarsku i za veterinarskog tehničara

„KRUG”

 • Fizika 3 – za treći razred gimnazije
 • Fizika 3 – udžbenik za treći razred matematičke gimnazije

„KLETT”

 • Fizika 3, udžbenik za treći razred gimnazije opšteg tipa i prirodno-matematičkog smera

Hemija

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

 • Hemija za opštu gimnaziju i gimnaziju prirodno-matematičkog smera, medicinsku, poljoprivrednu i frizersku školu
 • Hemijski praktikum za gimnazije
 • Zbirka zadataka iz hemije za III i IV razred opšte gimnazije i gimnazije prirodno-matematičkog smera, medicinsku školu i za veterinarskog tehničara

„NOVI LOGOS”

 • Organska hemija, udžbenik za treći razred srednje škole, za gimnazije opšteg tipa i prirodno-matematičkog smera

Računarstvo i informatika

JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

 • Računarstvo i informatika za sve gimnazije
 • Računarstvo i informatika za treći razred gimnazije

„KRUG”

 • Računarstvo i informatika – udžbenik sa zbirkom zadataka za treći razred gimnazije

Filozofija, Sociologija, Ustav i prava građana, Muzička i likovna kultura, Obavezni izborni predmet…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top