Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Strategije za podučavanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

Strategije za podučavanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

strategija-za-poducavanje-sa-posebnim-potrebama

FIZIČKI INVALIDITET

Učionica

 • Možda će biti potrebno organizovati prostor na način da svako može lako da se kreće okolo. Čak i ako učenik ne koristi invalidska kolica ili druga pomagala, možda će biti potrebno prilagoditi prostor za kretanje po učionici (na primer razmaknuti nameštaj ili ga koristiti za oslanjanje i pridržavanje)
 • Veći sto može pomoći učeniku da rasporedi knjige, papire i pribor. Možda će za učenike u kolicima biti potrebne klupe tipa table sa adekvatnim prostorom za noge
 • Pitajte gde bi više voleo/la da sedi u učionici
 • Razmislite o prilazima učionici u školi
 • Proverite da li za vreme odmora učenik ima dovoljno vremena da napusti i vrati se u učionicu
 • Postavite pribor i opremu niže radi lakšeg pristupa, ili ih direktno dodajte učeniku kada je potrebno
 • Uverite se da svako ima mogućnost da pristupi tabli. Možda će biti potrebna promena prolaza (premeštanjem stolova i/ili stolica), rampe i podignute platforme za pristup invalidskim kolicima. Postavite tablu niže, ako je moguće

Nastavne strategije

 • Drugi učenik može voditi beleške za učenika sa fizičkim invaliditetom i pomagati mu oko njegovih potreba u učionici
 • Moguće je prilagoditi ili modifikovati zadatke za učenike. Učeniku koji ima poteškoća u govoru, na primer zbog cerebralne paralize, možda će biti potrebni alternativni oblik odgovaranja umesto odgovaranja. Međutim, nemojte da pretpostavljate da učenik ne može ili ne želi da odgovara usmeno. Najčešće je dovoljno da mu se da više vremena da govori i da se smanji žamor u odeljenju
 • Kao i za odgovaranje, dajte učeniku više vremena i za završavanje drugih aktivnosti
 • Postoji niz tehnoloških pomagala koji se mogu koristiti u nastavi za učenike sa fizičkim invaliditetom. Istražujte mogućnosti.

Ocenjivanje i testiranje

 • Dozvolite više vremena učeniku da završi aktivnosti
 • Obezbedite posebno mesto za testiranje, ako je potrebno
 • Dajte u potpunosti usmene testove ili u potpunosti pisane testove, u zavisnosti od toga šta više odgovara potrebama učenika
 • Omogućite učenicima da odgovore snime ili da ih otkucaju, ako je potrebno.

Strategije za podučavanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

OŠTEĆENJE SLUHA

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top