Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Porodica » Saveti za mame i tate » Hraniteljske porodice » Subvencije infostana drastično smanjene

Subvencije infostana drastično smanjene

Bez najave, ali i zvanične objave, Grad Beograd umanjio pomoć najugroženijim sugrađanima.
Stigle uvećane uplatnice za .Infostan. Nepopularna mera doneta retroaktivno.

Računi za april su retroaktivno promenjeni, jer se grad na ovu nepopularnu meru odlučio 5. maja, kada su doneseni „zaključci izmena Interventnih mera“

subvencije-infostana

Gradske subvencije

Grad Beograd, imajući u vidu potrebe najugroženijih građana i porodica, i pored teške finansijske situacije, pruža zaštitu najsiromašnijim i najosetljivijim kategorijima Beograđana. Zato je preko Sekretarijata za socijalnu zaštitu obezbedio subvencije za plaćanje komunalnih proizvoda i usluga, koje su u Sistemu objedinjene naplate preko uplatnica JKP „Infostan“.

JKP „Infostan“ ne odobrava subvencije, već ih samo evidentira i obračunava po nalogu nadležnih organa i institucija. Pravo na umanjeno plaćanje korisnici stiču na osnovu Interventnih mera zaštite najugroženijih građana, Zaključka o izmeni i Zaključka o dopuni Interventnih mera zaštite najugroženijih građana.

Pravo na popust imaju lica na koje glasi uplatnica objedinjene naplate JKP „Infostan“ i podstanari koji su zaključili ugovor o podstanarskom odnosu sa stanodavcima, kada je ugovorom utvrđeno da komunalne proizvode i usluge u Sistemu objedinjene naplate JKP „Infostan“ plaća podstanar, pod uslovom da ima prebivalište u Beogradu. Pravo na subvenciju na ime naknade za stanarinu imaju zakupci stanova koji su u stanju socijalne potrebe i koji su stanove dobili na korišćenje u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu raspolaganja stanovima izgrađenim prema projektu izgradnje 1100 stanova u Beogradu.

Subvencije mogu da ostvare domaćinstva koja redovno plaćaju račune, to jest obaveze za prethodni mesec uplaćuju do kraja tekućeg meseca.

Postojeći korisnici popust na komunalne proizvode i usluge nastavljaju i dalje da koriste, a novi korisnici u skladu sa Uputstvom za primenu mera zaštite najugroženijih građana (“Službeni list grada Beograda”, br. 5/02).

U cilju racionalnijeg trošenja sredstava iz budžeta za određena domaćinstva, umanjeni su popusti po osnovu subvencija na 10-30% cene komunalnih proizvoda i usluga koje se plaćaju preko uplatnice objedinjene naplate, ali su i dalje zaštićeni dosadašnji korisnici subvencije, kao i korisnici koji u narednom periodu ostvare pravo na interventnu meru zaštite najugroženijih građana. Subvencije omogućavaju popuste za sve korisnike komunalnih proizvoda i usluga koji ispunjavaju uslove – bez obzira na ukupan mesečni prihod po domaćinstvu, koji u ovom trenutku iznosi 30% za račune do 8000 dinara neto. Granica od 8000 dinara je određena zato je to iznos komunalnih obaveza za prosečan stan u Beogradu. Ukoliko je iznos računa veći od 8000 dinara, popust se ne ostvaruje na iznos preko 8000 dinara, do iznosa ukupnog zaduženja, po računu. Subvencija za komunalne proizvode i usluge koju ostvaruju korisnici zavisno od ukupnih mesečnih primanja po domaćinstvu, donosi popust od 10% do 30%.

Procentualni iznosi kod svih dosadašnjih korisnika subvencija po računima JKP „Infostan“, umanjeni su počev od računa za mesec april 2014. Ovo je privremena mera koja važi samo za 2014. Do kraja godine će u skladu sa finansijskom situacijom u Gradu, biti razmotreno vraćanje ovih subvencija za najugroženije na prethodni nivo.

Subvencije infostana drastično smanjene

Pravo na subvencije imaju Beograđani koji pripadaju sledećim kategorijama korisnika…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top