Mona Wellness priča u dvoje

Subvencije za invalide

subvencija-za-invalide

Radio-televizija Srbije osobe sa invaliditetom oslobađa od plaćanja RTV pretplate.
Potrebna dokumentacija:
– Zahtev, dobija se na šalteru Elektrodistribucije
– Fotokopija Rešenja o ostvarenom pravu na tuđu negu i pomoć i poslednji ček (ili Rešenje o telesnom oštećenju od 100%)
– Fotokopija lične karte OSI (prva i druga strana)
– Fotokopija lične karte nosioca računa za električnu energiju (vlasnika električnog brojila)
Dokumentaciju poslati na adresu: RTS, RTV pretplata, Kneza Višeslava 88, 11000 Beograd
Ostale informacije možete dobiti na telefon 011 2544 466.

Kablovska televizija

Kablovski provajderi SBB, Radijus vektor i KDS daju popuste za osobe sa invaliditetom pri plaćanju usluga kablovske TV. Visina popusta nije ista, odnosno razlikuje se u zavisnosti od stepena telesnog oštećenja i od internih odluka provajdera.

Potrebna dokumentacija:
– Zahtev provajderu
– Rešenje o ostvarenom pravu na tuđu negu i pomoć
– Ugovor o kablovskoj TV
– Fotokopiju lične karte vlasnika stana
– Fotokopiju lične karte OSI
– Dokaz o vlasništvu stana

Električna energija

Osobe sa invaliditetom imaju pravo na popust na plaćanje troškova elektriĉne energije.
Radi ostvarenja popusta, Gradskom centru za socijalni rad treba dostaviti:
– Fotokopiju Rešenja o ostvarenom pravu na tuđu negu i pomoći poslednji ĉek
– Fotokopiju liĉne karte OSI (prva i druga strana)
– Poslednji raĉun za struju

Registracija vozila

Osobe sa invaliditetom pri registraciji vozila plaćaju 5% od ukupnog iznosa naknade za korišćenje puteva (putarine) i oslobođene su od plaćanja i određenih drugih taksi.

Potrebna dokumentacija:
– Rešenje o telesnom oštećenju (više od 80% ili 60% i više donjih ekstremiteta)
– Fotokopija Saobraćajne dozvole i original na uvid

Uvoz automobila…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top