Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Učeničke stipendije 2013/2014

Učeničke stipendije 2013/2014

_ucenicke_stipendije1

Rezultati konkursa za učeničke stipendije za školsku 2013/2014. godinu.

Liste kandidata su objavljene na oglasnim tablama škole.
Učenici koji smatraju da nisu pravilno bodovani mogu uložiti dokumentovane prigovore do četvrtka 06.12.2013. godine. Obrazac za prigovor se može preuzeti u sekretarijatu škole.
Na sledećoj adresi možete da proverite da li je stipendija odobrena:
www.ubbstudenti.rs
Potrebno je da se unese JMBG podnosioca zahteva u određeno polje.

Konkurs za dodelu učeničkih stipendija učenicima srednjih škola 2013/2014

Stipendije za učenike koji pohađaju srednje škole. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je raspisalo konkurs za učeničke stipendije i kredite za školsku 2013/14. godinu.

Neophodnu dokumentaciju zainteresovani kandidati treba da podnesu srednjoj školi u koju su upisani.
Pravo na stipendiju imaju učenici koji su u dosadašnjem školovanju ostvarili odličan uspeh i koji iz vladanja imaju ocenu primereno, a pohađaju srednju školu čiji je osnivač Republika Srbija.
Rok za konkurisanje je 30. septembar 2013. godine.
Iznos mesečne rate stipendije je 3.900,00 dinara. Stipendija se isplaćuje u 10 jednakih mesečnih rata.

I Uslovi za dodelu učeničkih stipendija

Pravo na učeničku stipendiju, u skladu sa zakonom, imaju učenici srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji stalno postižu odličan uspeh u učenju i vladanju i čiji roditelj ili staratelj ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije.
Na konkurs za dodelu učeničkih stipendija mogu se prijaviti učenici I razreda srednje škole koji su u svim razredima od V do VIII razreda osnovne škole postigli odličan opšti uspeh (od 4,50 do 5), odnosno učenici od II do IV razreda srednje škole koji su u svim prethodno završenim razredima srednje škole postigli odličan opšti uspeh (od 4,50 do 5) i koji su iz vladanja imali ocenu primerno (5).

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa
Kandidati iz osetljivih društvenih grupa (materijalno ugrožene porodice, deca bez roditeljskog staranja, jednoroditeljske porodice, romska nacionalna manjina, lica sa invaliditetom, lica s hroničnim bolestima, lica čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ, izbeglice i raseljena lica, povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani učenici) imaju pravo da podnesu zahtev da se posebno rangiraju u okviru namenski opredeljenog broja, primenom blažih kriterijuma u skladu sa zakonom i pravilnikom.
Kandidati iz osetljivih društvenih grupa prijavljuju se na konkurs pod uslovom da su učenici srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji stalno postižu najmanje vrlo dobar uspeh u učenju (3,50) i čiji roditelj ili staratelj ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije.
Broj učeničkih stipendija utvrđuje se prema raspoloživim sredstvima u budžetu Republike Srbije za odgovarajuću godinu.

Potrebna dokumenta…

Nema komentara.

Scroll To Top