Naslovna » Aktuelno » Upis u prvi razred osnovne škole

Upis u prvi razred osnovne škole

upis_u_prvi_razred

Upis budućih đaka prvaka za školsku 2015/2016 godinu počinje 1. aprila i traje do 31. maja tekuće kalendarske godine.
Roditelji su u obavezi da svom detetu omoguće upis u prvi razred osnovne škole i pruže mu uslove za školovanje.

U prvi razred osnovne škole upisuje se svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina.

Dokumentacija  potrebna za upis:
– izvod iz matične knjige rođenih
– prijava prebivališta
– uverenje o završenom pripremnom predškolskom programu
– dokaz o zdravstvenom pregledu deteta.

Deca pre polaskau školu moraju da obave sistematski lekarski pregled kod pedijatra, specijaliste za ORL, oftamologa, fizijatra, stomatologa i logopeda.

Lekarski pregled obuhvata i osnovne laboratorijske analize.
Redovno godište za upis u prvi razred su deca rođena 2008. godine i deca rođena januara i februara 2009. godine.

Ispitivanje deteta upisanog u školu vrše psiholog i pedagog škole na maternjem jeziku deteta, primenom standardnih postupaka i instrumenata, preporučenih od nadležnog zavoda, odnosno ovlašćene stručne organizacije. Ako ne postoji mogućnost da se ispitivanje deteta vrši na maternjem jeziku, škola angažuje prevodioca na predlog nacionalnog saveta nacionalne manjine.

Ispitivanje dece sa motoričkim i čulnim smetnjama vrši se uz primenu oblika ispitivanja na koji dete može optimalno da odgovori. U postupku ispitivanja deteta upisanog u školu, škola može da utvrdi potrebu za donošenjem individualnog obrazovnog plana ili dodatnom podrškom za obrazovanje. Ako dodatna podrška zahteva finansijska sredstva, upućuje pismeni zahtev izabranom lekaru nadležnog doma zdravlja za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške koje utvrđuje interresorna komisija.

Upis u prvi razred osnovne škole

Deca sa smetnjama u razvoju, muzička i baletska škola…

Nema komentara.

Scroll To Top