Rana Rezervacija Mona
Naslovna » Porodica » Porodični informator » Utvrđivanje očinstva i srodstva

Utvrđivanje očinstva i srodstva

utvrdjivanje-ocinstva-i-srodstva

Drugi pouzdani testovi ne postoje. DNK analiza je jedini pouzdani test za utvrđivanje očinstva. Test koji se radi u DNK centru se zasniva na standardnim DNK analizama koje se primenjuju svuda u svetu.

Kolika je preciznost DNK testa za utvrđivanje očinstva?
Test podrazumeva analizu različitih regiona molekula DNK. Ukoliko DNK profili testiranog oca i deteta nemaju zajedničkih karakteristika na tri i više regiona, onda se sa 100% sigurnošću može tvrditi da ta osoba nije biološki otac testiranog deteta.

Kada na svakom regionu postoji bar po jedna zajednička karakteristika osnovni uslov za potvrdu očinstva je ispunjen.

Biostatističkom obradom podataka se dobija verovatnoća da testirani otac zaista jeste biološki otac testiranog deteta. Vrednosti koje se dobijaju kreću se oko 99.99%. Ukoliko se u proračun uključi i DNK profil majke onda se dobija cifra koja je veća i od 99.9999% – što predstavlja praktičnu potvrdu očinstva.

Da li je nalaz DNK centra validan na sudu?
Utvrđivanje očinstva na osnovu analize DNK je priznato od strane suda. U DNK centru rade stručnjaci koji su upisani u Registar stalnih sudskih veštaka.

Da li se očinstvo može odrediti i pre rođenja deteta?
Prenatalno utvrđivanje očinstva jeste moguće. Uzorak nerođenog deteta koji se analizira uzima ginekolog (horion ili plodova voda) a iz istog uzorka se mogu uraditi i testovi na genetičke poremećaje deteta.

Utvrđivanje majčinstva
Utvrđivanje majčinstva takođe je moguće i uglavnom se radi u slučajevima kada se pronađu mrtve bebe. Policija istragom dolazi do majke, a u laboratoriji se radi analiza kojom se potvrđuje da je pronađena majka nađene bebe.

Autor dr Bojana Panić, molekularni biolog
Laboratorija za medicinsku biohemiju DNK u Beogradu.
www.dnk.rs

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top