Rana Rezervacija Mona
Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Završni ispit 2012

Završni ispit 2012

malamatura
Završni ispit 2012 – mala matura – koji se polaže na kraju osmog razreda, predviđen Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, prvi je završni ispit sa kojim se učenik susreće tokom školovanja, a ima funkciju svedočanstva o usvajanju temeljnih znanja, umenja i kompetencija tokom osnovnog obrazovanja.

Ovde možete preuzeti:
Zbirka zadataka iz matematike
Zbirka zadataka iz srpskog jezika
Zbirke zadataka na jezicima nacionalnih manjina
Rešenja zadataka iz matematike i srpskog jezika

Svi oni koji žele da upišu umetničke ili škole za učenike sa posebnim sposobnostima moraju prethodno izaći i na prijemni ispit, 8, 9. i 10. juna, u zavisnosti od škole. Prijavljivanje za prijemni u umetničkim školama i Filološkim i matematičkim gimnazijama trajaće 28. i 29. maja.
Konačni rezultati prijemnih ispita biće poznati do 15. juna, a završnih ispita 25. juna, predviđeno je kalendarom upisnih aktivnosti, koji je danas predstavljen.

Raspored učenika po školama, smerovima gimnazija i obrazovnim profilima, kao i upis u prvom krugu planirani su za 6. i 7. jul
Drugi upisni krug završava se 11. i 12. jula.
Prilikom upisa u gimnazije i srednje stručne škole, redosled kandidata utvrđuje se na osnovu uspeha na završnom ispitu, sa koga se može poneti maksimalnih 40 bodova, opšteg uspeha od 6. do 8. razreda i rezultata na takmičenjima tokom osmog razreda. Uspeh u prethodnom školovanju “nosi” maksimalnih 60 bodova, a i ove godine đaci će popunjavati listu od 20 želja.

Za đake koji upisuju umetničke ili škole za učenike sa posebnim sposobnostima, redosled se određuje na osnovu uspeha na prijemnom ispitu, završnom ispitu, takmičenjima i uspeha u 6, 7. i 8. razredu.
U gimnazijama ima 21 odsto mesta, u četvorogodišnjim stručnim školama 59 odsto i u školama trećeg stepena 20 odsto. Za učenike sa posebnim potrebama rezervisano 1.678 mesta.

Kalendar upisa

Model ispita za školsku 2011/12. godinu
Druga generaciju učenika koja polaže završni ispit polaže ispit iz dva predmeta: srpski odnosno  maternji jezik i matematika sa sledećim modifikacijama:
Testovi će sadržati 25% potpuno poznatih zadataka, prethodno objavljenih u zbirci zadataka, 25% delimično poznatih zadataka  nastalih delimičnom izmenom zadataka koji su već objavljeni u zbirci zadataka i 50% zadataka čiji sadržaji i rešenja nisu sadržani u zbirci.

Model ispita za školsku 2012/2013. godinu
Treća generacija ili generacija 2012/13. takođe će polagati dva testa, iz srpskog i matematike ali sa sledećim modifikacijama:
Testovi završnog ispita imaće 25% delimično poznatih zadataka i 75% potpuno nepoznatih zadataka. Poznatih zadataka neće biti.

Model ispita za školsku 2013/14. godinu – Finalni model
Finalni model primenjivaće se od školske 2013/14. godine.
Završni ispit  će  imati sledeću strukturu i sadržaj:
Ispit će se polagati  upotrebom testa iz predmeta srpski  jezik, odnosno maternji jezik, matematika i upotrebom kombinovanog (jednog) testa iz nastavnih predmeta i to: istorija, geografija, bilogija, fizika i hemija. Zastupljenost pojedinačnih predmeta u kombinovanom testu (broj ili procenat zadataka) biće struktuirana prema procentu zastupljenosti u nastavnom planu od petog do osmog razreda.
Testovi završnog ispita biće sastavljeni samo od nepoznatih zadataka
Lista standarda odnosno znanja i kometencija  koji  će se ispitivati potpuno nepoznatim zadacima biće objavljene do početka školske 2012/2013., dakle kada ova generacija a to je sadašnja generacija petog razreda započinje sedmi razred
Prvo probno završno testiranje iz kombinovanog testa (novi test, test iz nauka) obaviće se tokom školske 2011/12. godine. Drugo probno testiranje iz kombinovanog testa sa potpuno nepoznatim zadacima obaviće se tokom 2013. godine.

Novine koje donosi Završni ispit
Završni ispit na kraju osnovne škole polažu svi učenici. Do sada su  kvalifikacioni ispit polagali samo učenici koji nastavljaju obrazovanje u četvorogodišnjoj srednjoj školi. Dakle, svim učenicima će se prilikom upisa  u srednju školu uzeti u obzir poeni koji su dobijeni na osnovu uspeha u osnovnoj školi i poeni  koji su dobijeni na završnom ispitu
Završni ispit sastoji se  u finalnom obliku iz tri testa: srpski/maternji jezik, matematika  i kombinovani test iz nauka (prirodne i društvene)     Završni ispituje stepen usvojenosti obrazovnih standarda za kraj osnovnog obrazovanja. Reč je o nacionalnim standardima. Dakle, prvi put se postignuća učenika proveravaju u odnosu na postavljene standarde.
Završni ispit u svom finalnom modelu sastavljen je samo od nepoznatih zadataka
Završni ispit prilagođen je učenicima sa smetnjama u razvoju
Rezultati završnog ispita biće korišćeni za poboljšanje kvaliteta nastave i učenja na nivou pojedinačnih škola, opštine, okruga, školske uprave i na nacionalnom nivou.
Škole su dužne da organizuju pripremu učenika za polaganje završnog ispita

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top