Naslovna » Dešavanja » Zbirke za malu maturu 2017.

Zbirke za malu maturu 2017.

Zbirke za malu maturu 2017.  – Polaganje male mature 2017. godine

U susret maloj maturi, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i „Prosvetni pregled” objavili su zbirke zadataka za završni ispit u osnovnom obrazovanju i vaspitanju za školsku 2016/2017. godinu.

Zbirke za malu maturu 2017.

I ove godine pripremljene su zbirke zadataka iz srpskog jezika, matematike, kao i kombinovana zbirka sa zadacima iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije.

Zbirke su pripremljene i na albanskom, mađarskom, bosanskom, rumunskom, rusinskom, slovačkom i hrvatskom jeziku.

Cena zbirki je ista kao prošle godine i u potpunosti prilagođena životnom standardu u Srbiji. Sve tri zbirke zajedno koštaju 670 dinara. Pojedinačno, cena zbirke za srpski ili maternji jezik je 300 dinara, zbirka za matematiku 190 dinara, a kombinovana zbirka 180 dinara.

U prodaji su zbirke iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike i zbirka kombinovanih zadataka koji se sastoje od pitanja iz fizike, hemije, geografije, biologije i istorije.

Zbirke za malu maturu 2017.

Komplet zbirki zadataka za malu maturu košta 670 dinara.

Kao i prethodnih godina, pripremljene su zbirke zadataka iz srpskog jezika i maternjeg jezika za sedam nacionalnih manjina (albanski, bugarski, mađarski, rumunski, rusinski, slovački i hrvatski jezik).

Svaka zbirka se sastoji od 450 zadataka za pripremu polaganja male mature. One omogućavaju učenicima osmog razreda da samostalno vežbaju i proveravaju znanje, ali i da se upoznaju sa modelima po kojima se konstruišu zadaci za ispit koji je pred njima. Na kraju ovih publikacija nalaze se i rešenja zadataka na osnovu kojih učenici mogu da steknu uvid u sopstvenu uspešnost i prate napredovanje.

Nema komentara.

Scroll To Top