Mona-Uskrsnji prvomajski praznici
Naslovna » Porodica » Porodični informator » Elektronske zdravstvene knjižice obavezne do kraja 2016.

Elektronske zdravstvene knjižice obavezne do kraja 2016.

Elektronske zdravstvene knjižice su obavezne do kraja 2016. godine. Troškovi, podaci za uplatu, iznos…

zdravstvena-knjizica

Troškovi izrade Elektronske zdravstvene knjižice iznose 400 dinara, a plaća ih poslodavac kao obveznik plaćanja doprinosa. Pravno lice (poslodavac) koji vrši uplatu za izdavanje zdravstvenih kartica za zaposlene i članove porodica, kontrolni broj izračunava na osnovu šifre opštine sedišta pravnog lica i PIB-a pravnog lica. Uz dokaz o uplati, ovlašćeno lice dostavlja i spisak zaposlenih i članova porodice za koje je izvršena uplata za izdavanje kartice zdravstvenog osiguranja

Do 31. decembra 2016. godine sadašnje zdravstvene knjižice svi građani treba da zamene čipovanim zdravstvenim karticama. Kako bi se iskoristile prednosti koje nudi novi sistem, sve zdravstvene ustanove, uključujući i apoteke, treba da budu umrežene, kao što je u inostranstvu. Lekari se nadaju da će tako biti i kod nas.

Troškovi izrade iznose 400 dinara, a plaća ih osiguranik ili poslodavac kao obveznik plaćanja doprinosa. Za socijalno ugrožene i novorođenčad kartica je besplatna. Overa će se vršiti elektronskim putem bez dolaska na šaltere.

Izdavanje zdravstvenih kartica, odnosno zamena postojećih zdravstvenih knjižica, obavlja se u nadležnoj filijali/ispostavi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Procedura za izdavanje kartice slična je kao i za izdavanje zdravstvene knjižice.

Osiguranik podnosi zahtev za izdavanje nove kartice na posebnom obrascu koji dobija u nadležnoj filijali i potpisuje ga, čime se potvrđuje tačnost i ispravnost podataka. Nakon toga nadležna filijala zahtev šalje dalje.

Ukoliko osiguranik poseduje zdravstvenu knjižicu, ista će mu važiti dok mu se ne uruči nova, a ukoliko je nema, a ima pravo na nju, izdaje mu se Potvrda koja važi sve do uručivanja nove knjižice, a najduže mesec dana od dana podnošenja zahteva za nju.

Ukoliko poslodavac, odnosno obveznik uplate doprinosa, hoće da izvrši zamenu zdravstvenih knjižica za svoje zaposlene radnike i članove njihovih porodica, zahtev se podnosi od strane poslodavca ili ovlašćenog lica poslodavca, koji preuzima izrađene KZO.

Uplata sredstava…

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top