Naslovna » Aktuelno » Saopštenje za medije_UNICEF poziva na prekid svih oblika nasilja i zlostavljanja dece i među decom

Saopštenje za medije_UNICEF poziva na prekid svih oblika nasilja i zlostavljanja dece i među decom

 

U Srbiji je povećan broj prijavljenih slučajeva vrnjačkog nasilja i
nasilja učenika nad nastavnicima. Ovo ukazuje na spremnost žrtava, svedoka i porodica da prijave
ovaj oblik nasilja, kao i na njihovo očekivanje da dobiju adekvatnu podršku nadležnih institucija, što
je dobar korak ka rešavanju problema.
UNICEF osuđuje svako nasilje i poziva na prekid svih oblika nasilja i zlostavljanja. Mlada populacija
dece i adolescenata je veliki resurs za zemlju, sada i u budućnosti. Njihove potrebe, težnje,
blagostanje i zaštita moraju biti prioritet u svim okolnostima.
Ranjivost na nasilje se razvija u složenim socio-ekonomskim i kulturnim kontekstima koji uključuju
braću i sestre, vršnjake, roditelje, staratelje, širu zajednicu, profesionalce i vlasti. Od 2005. godine
Republika Srbija radi na uspostavljanju međusektorske mreže za zaštitu dece od zlostavljanja,
zanemarivanja, eksploatacije i nasilja. Ovo uključuje razvoj pravnog okvira, politika i zakona koji
regulišu prevenciju i zaštitu dece od svih oblika zlostavljanja i nasilja u kući, školi, institucijama i
zajednici. Već je mnogo urađeno na uspostavljanju različitih mehanizama, posebno u školama.
Međutim, kao što su nedavni događaji pokazali, postoje izazovi u implementaciji i odgovornosti koje
je neophodno hitno rešiti. To se može postići uspostavljanjem efikasnijih mehanizama za prevenciju i
reagovanje između i unutar različitih sistema da bi prevencija dovela do vidljivih rezultata, a incidenti
se adekvatno i blagovremeno rešavali, čime bi se smanjila stopa nasilja na svim nivoima.
Vršnjačko nasilje treba shvatiti kao pojavu u širem kontekstu zajednice i porodice, jer deca dolaze u
školu noseći sa sobom svoja iskustva, vrednosti i veštine za rešavanja sukoba. Kao i kod svih drugih
oblika nasilja, vršnjačko nasilje je rezultat obrazaca ponašanja koji se uče ili podržavaju u drugim
sredinama, prvenstveno u porodici, ali i u zajednici u celini. Deca su često svedoci ili žrtve nasilja u
porodici. Naime, od ukupnog broja žrtava nasilja u porodici u 2021. godini, čak 8.146 su bila deca.
Takođe, 45% dece je i dalje nasilno disciplinovano kod kuće. UNICEF promoviše nenasilno
disciplinovanje dece kroz podizanje svesti o njegovim štetnim efektima i dostupnosti alternativa za
nenasilno disciplinovanje, izgradnju kapaciteta profesionalaca u svim sektorima i zalaganje za
zakonsku zabranu telesnog kažnjavanja.
Jasno je da roditelji igraju ključnu ulogu u životu i razvoju ranog života svog deteta i, shodno tome,
društva u celini. Međutim, mnogi roditelji se bore sa suprotstavljenim prioritetima roditeljstva,
zarađivanjem za život svoje porodice i drugim svakodnevnim izazovima sa kojima se suočavaju. Stoga
je staranje o onima koji se staraju o deci u središtu podrške UNICEF-a Programu roditeljstva
Republike Srbije.
Ako deca dobiju negu i podršku koju zaslužuju i koja im je potrebna u ranim godinama, to će imati
pozitivan uticaj i na njihovo mentalno zdravlje i dobrobit u adolescenciji i ranom odraslom dobu.
Nasilje može imati značajne trenutne i dugoročne međugeneracijske efekte na mentalno zdravlje
svojih žrtava. Prevencija mentalnog zdravlja podrazumeva, između ostalog, podršku pojedincima,
porodicama i zajednicama kroz niz aktivnosti. Individualna podrška uključuje bolje upravljanje
emocijama, izgradnju veština kroz aktivnosti saradnje sa drugima, uključujući fizičke aktivnosti,
umetnost i osećaj povezanosti sa školskim životom.
Republika Srbija je donela Strategiju za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period 2020-2023.
godine i na njoj treba da se zasniva odgovor na nasilje nad decom. UNICEF pohvaljuje osnivanje

Radne grupe za prevenciju nasilja u obrazovnom sistemu i poziva nadležne da hitno formiraju i
Radnu grupu za usmeravanje i praćenje implementacije Strategije kako bi se sistemski bavilo
problemom nasilja nad decom. Štaviše, prevencija nasilja mora da ide ruku pod ruku sa
sprovođenjem Programa zaštite mentalnog zdravlja u Republici Srbiji.
UNICEF ostaje posvećen nastavku rada sa Vladom, ministarstvima i drugim partnerima u cilju
stvaranja podržavajućeg okruženja bez nasilja i zlostavljanja – za svako dete u Srbiji.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top