Promo Juli
Naslovna » Obrazovanje (strana 349)

Obrazovanje

Rudarsko-geološki fakultet – Palilula – Beograd

  Rudarsko-geološki fakultet je obrazovno-naučna ustanova u sastavu Univerziteta u Beogradu. Obrazuje stručnjake na osnovnim, specijalističkim, magistarskim i doktorskim studijama. Uz to obavlja inovacije znanja, stručnog obrazovanja i usavršavanja iz matičnih oblasti, kao i naučnoistraživački rad. Do sada je na fakultetu diplomiralo 6500 studenata, magistriralo 590, specijaliziralo 17, a odbranilo doktorsku disertaciju 450 kandidata. Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu je jedini ... Nastavak »

Pravoslavni bogoslovski fakultet – Palilula – Beograd

Pravoslavni bogoslovski fakultet – Palilula – Beograd Danas na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu studira više od 1.800 studenata oba pola koji se osposobljavaju za sveštenički, veroučiteljski poziv i naučni rad u oblasti teologije. Na Fakultetu predaje 47 nastavnika i saradnika, od toga 33 doktora nauka. U predavačkom sastavu zastupljeni su i ugledni arhijereji naše Crkve, sveštenici, monasi. Studijski planovi i programi ... Nastavak »

Pravni fakultet – Palilula – Beograd

  Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, kao deo jednog od najstarijih univerziteta na Balkanu, sa temeljima u prvoj polovini 19. veka, bio je uvek vodeća srpska i jugoslovenska obrazovna i naučna institucija u oblasti prava. Okupljao je vrhunske naučnike i vrsne predavače koji su obrazovali oko 50.000 diplomiranih pravnika i preko 2.000 magistara i doktora nauka. Studije ovog Fakulteta predstavljale ... Nastavak »

Mašinski fakultet – Palilula – Beograd

  Počev od školske 2005/06. godine, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu studije se izvode po novim, savremenim nastavnim planovima i programima, usklađenim sa međunarodnim standardima obrazovanja (Bolonjska deklaracija). Novi model studija se zasniva na sistemu ESPB (evropski sistem prenosa bodova). Svi predmeti su jednosemestralni i ima ih minimalno pet i maksimalno sedam po semestru. Danas je Mašinski fakultet jedna ... Nastavak »

Građevinski fakultet – Palilula – Beograd

Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu omogućava studentima da steknu znanja i veštine u oblasti građevinarstva i geodezije uz najviše akademske standarde, u skladu sa potrebama savremenog društva i nacionalnog razvoja. Građevinarstvo spada u najstarije ljudske delatnosti čiji koreni sežu u početke naše civilizacije. Danas delatnost građevinskih i geodetskih inženjera obuhvata projektovanje i građenje mostova, puteva, tunela, aerodroma, plovnih puteva i pristaništa, podzemnih građevina, infrastrukture, stambenih, javnih, sportskih i drugih objekata, planiranje ... Nastavak »

Elektrotehnički fakultet – Palilula – Beograd

  Elektrotehnički fakultet obavlja svoju obrazovnu delatnost kroz  studijske programe, i to: programa osnovnih akademskih studije, jedan program master akademskih studija i jedan program doktorskih akademskih studija. OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine) Softversko inženjerstvo Elektrotehnika i računarstvo (studenti sa elektrotehničkih odseka na kraju drugog semestra biraju jedan od ponuđenih odseka) Odsek za telekomunikacije i informacione tehnologije(smer Sistemsko inženjerstvo, smer Radio ... Nastavak »

Arhitektonski fakultet – Beograd – Palilula

  Arhitektonski fakultet u Beogradu suočen je sa izazovom da konstantno snaži svoju reputaciju kao vodeća akademska ustanova u regionu. SMEROVI – Arhitektonski fakultet OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE ( 3 godine)                       Arhitektura ( budžet 160 mesta+ samofinansiranje 80 mesta) INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE ( 5 godina) Arhitektura ( budžet 40 mesta+ samofinansiranje ... Nastavak »

Fakultet dramskih umetnosti – Novi Beograd

  Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu predstavlja najznačajniju instituciju umetničkog i naučnog dramskog obrazovanja u Srbiji. Ova eminentna ustanova visokoškolskog obrazovanja, umetnosti i kulture mesto je na kome se formiraju kriterijumi u oblasti dramskih umetnosti. To je ujedno i škola iz koje su potekli naši najznačajniji stvaraoci i koja je time značajno doprinela visokom nivou pozorišta, filma, radija i televizije ... Nastavak »

Scroll To Top