Mona-Uskrsnji prvomajski praznici
Naslovna » Obrazovanje » Privatno obrazovanje » Privatni fakulteti » Fakultet informacionih tehnologija – Univerzitet Alfa, Beograd

Fakultet informacionih tehnologija – Univerzitet Alfa, Beograd

 

Fakultet informacionih tehnologija – Univerzitet Alfa

Adresa: Palmira Toljatija 3, Novi Beograd
Telefon: 011/260-63-80
email: [email protected]
Web: www.alfa.edu.rs/fit/

 

isoko obrazovni sistem Srbije ne pokriva godišnje potrebe od oko 2000 novih stručnjaka. U takvom razvojnom okruženju kapacitet naših univerziteta nije dovoljan da bi mogao da obezbedi toliko stručnih ljudi za IT sektor. S druge strane, nema progresivnog razvoja naše privrede bez jačanja IT sektora.

Od školske 2012/2013. godine počinju sa radom i doktorske studije, studijski program Informaciono-komunikacionih tehnologija. U vremenu evropskih i svetskih procesa integracije ovaj poduhvat će značajno doprineti boljem razumevanju sveta u kome živimo, evropskih integracionih procesa i perspektive naše zemlje u novonastalom svetskom i evropskom kontekstu.

Kandidati sa stečenim srednjim obrazovanjem i položenim prijemnim ispitom upisuju osnovne akademske studije u trajanju od 4 godine (8 semestara), na studijskom programu Informacionih tehnologija, obima 240 bodova ESPB i po odbrani diplomskog rada izdaje im se diploma o stečenom visokom obrazovanju i stručnom nazivu diplomirani inženjer informacionih tehnologija.

Ostvareni obim osnovnih akademskih studija od 240 bodova ESPB je uslov upisa diplomskih akademskih master studija, u trajanju od jedne godine (2 semestra), obima 60 bodova ESPB, i po odbrani master diplomskog rada kandidatima se izdaje diploma o stečenom visokom obrazovanju i akademskom nazivu master inženjer informacionih tehnologija.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top