Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Zdravlje » Bolnice » Institut za mentalno zdravlje Palmotićeva

Institut za mentalno zdravlje Palmotićeva

palmoticevaInstitut za mentalno zdravlje Palmotićeva

Kontakt telefon za medicinsku genetiku: 011 3307 587

Odsek za medicinsku genetiku sastoji se od genetskog savetovališta i genetičke laboratorije. U okviru genetičkog savetovališta pruža se precizan genetički savet vezan za tačno definisanje rizika za prenošenje, oboljevanje i prevenciju naslednih oboljenja. U okviru genetičke laboratorije vrše se analize na citogenetskom nivou na ćelijama dobijenim iz plodove vode (amniocenteza), ćelija iz fetalne krvi (kordocenteza), ćelije dobijene biopsijom horionskih čupica (CVS), ćelija iz periferne krvi (kariotip), ćelija iz abortnog materijala i ćelija biopsijom kože probanta (fibroblast kože). Od pre dve godine u genetskoj laboratoriji počela je primena metode molekularne citogenetike FISH (fluorescentna in situ hibridizacija) koja se primenjuje u analizi nativnih ćelija plodove vode u cilju brze dijagnostike najčešćih numeričkih hromozomskih aberacija.

Odsek ima najveći broj registrovanih osoba sa Daunovim sindromom (Sy. Down), sindromom fragilnog X (Sy. FraXq), kao i sa drugim sindromima koji su ponekad udruženi sa psihijatriskim oboljenjima. Tim Odseka se bavi i edukacijom, istraživanjima i održavanjem baze podataka.

Radno vreme Odseka za medicisnku genetiku:
Svakog radnog dana od 8:00 do 15:00 h osim utorka od 8:00 do 16:00 h.

Radni vreme genetičkog savetovališta:
Ponedeljak, utorak i petak od 9:00 do 13:00 h

Kontakt telefon: 011 3307 587

Institut za mentalno zdravlje Palmotićeva

Klinika za decu i omladinu…

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top