Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Aktuelno » Povodom Međunarodnog dana deteta u kriznim vremenima poseban apel za neophodno unapređenje pristupa i učešće dece i mladih u kulturi i umetnosti

Povodom Međunarodnog dana deteta u kriznim vremenima poseban apel za neophodno unapređenje pristupa i učešće dece i mladih u kulturi i umetnosti

 

POVODOM MEĐUNARODNOG DANA DETETA U DOBA KRIZE APEL ZA NEOPHODNO UNAPREĐENJE PRISTUPA I UČEŠĆE DECE I MLADIH U KULTURI I UMETNOSTI

Povodom međunarodnog dana deteta 20. novembra, pored poruka o potrebi za unapređenje osnovnog, egzistencijalnog i bezbednosnog položaja dece, ne smemo zaboraviti na značaj koji u razvoju dece i mladih ima pristup i učešće u kulturnom i umetničkom životu.

Umetnost je u ovo vreme naročito ugrožena, pošto je duboko pogođena virusom COVID 19 i ekonomskim uslovima koji su iz njega proistekli. Umetnost (i umetnici koji je stvaraju) ključni je deo izražavanja, kritičkog mišljenja, te zdravlja i dobrobiti čovečanstva. Pravo je dece i mladih da im umetnost bude dostupna i da u njoj učestvuju, čak i u vreme krize i naročito u takvo vreme.

Tim povodom, međunarodni savez pozorišta za decu i mlade uputio je apel vladama i političkim strankama, ministarstvima prosvete i kulture, lokalnim vlastima, ustanovama i organizacijama u oblasti kulture, građanima/kama, školama i vrtićima, kao i medijima koji je slobodan za preuzimanje i deljenje.

Na datum kada se obeležava 31. godišnjica od usvajanja Konvencije o pravima deteta Ujedinjenih nacija, u Srbiji će se održati nekoliko kulturnih događaja kojima organizatori poput Dah teatra ili Festivala ekološkog pozorišta podsećaju na delove ove konvencije koji se odnose na pravo deteta na kulturu i umetnost. Time, pokušaćemo da istaknemo dečje pravo i pravo mlade osobe da uživa u stvaralaštvu i u kulturnom životu u zajednici. 

Celokupan manifest Assiteja preuzmite na linku OVDE.

ASITEŽ veruje da je neophodno uraditi još mnogo toga kako bi bile ispunjene obaveze svih zemalja potpisnica vezane za članove 13 i 31 Konvencije UN o pravima deteta. Ovo je naročito slučaj u svetlu aktuelne pandemije i urgentne potrebe za ravnopravnošću i jednakim mogućnostima svakog deteta da živi život u jednom održivom i zdravom svetu. Umetnost nam omogućuje da zamislimo svet koji želimo da stvaramo sa svojom decom i mladima i za njih, te je stoga je ključna kad preduzimamo korake kako bismo osigurali bolje uslove za naša društva.

UN Konvencija o pravima deteta

Član 13.

Dete ima pravo na slobodu izražavanja; pravo obuhvata slobodu da traži, prima i daje informacije i ideje svih vrsta bez obzira na granice, bilo usmeno, pismeno ili štampano, u umetničkoj formi ili preko bilo kog drugog sredstva informisanja po izboru deteta.

Član 31.

Strane ugovornice priznaju pravo deteta na odmor i slobodno vreme, na učešće u igri i rekreativnim aktivnostima koje odgovaraju uzrastu deteta i na slobodno učešće u kuturnom životu i umetnosti. Strane ugovornice će poštovati i podsticati pravo deteta na puno učešće u kulturnom i umetničkom životu i podržaće pružanje odgovarajućih i jednakih mogućnosti za kulturne, umetničke, rekreativne i slobodne aktivnosti.

U MAJU 2023. SRBIJA DOMAĆIN NAJVEĆEG SVETSKOG DOGAĐAJA ZA DECU I MLADE

Podsećamo i da tokom prethodnih meseci obeleženih pandemijom i vanrednim stanjem, nacionalni savez pozorišta za decu i mlade ASITEŽ nije mirovao već je naporno radio da iskoristi važnu priliku za razvoj i afirmaciju domaće scene pozorišta za decu i mlade na međunarodnom planu. Udruženim snagama, naša pozorišta za decu i mlade u saradnji sa umetničkim fakultetima i relevantnim udruženjima osigurala su da Srbija bude domaćin najvećeg svetskog događaja u oblasti pozorišta za decu i mlade u maju 2023. godine. Ovaj događaj okupiće čak 500 umetnika, stručnjaka i producenata iz celog sveta i predstaviti domaću pozorišnu scenu na najbolji način. 

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top