Javor-Zimske carolije
Naslovna » Tag Archives: Centralna Srbija

Tag Archives: Centralna Srbija

Školski kalendar za 2021./2022.godinu (Centralna Srbija i Vojvodina)

На основу члана 185. став 1, а у вези са чланом 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања (”Службени гласник РС”, бр.: 88/17, 27/18-др. закон, 10/19 и 6/20), члана 15. и 16. став 2., члана 24. став 2. и члана 37. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (“Службени лист АП Војводине”, бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16, ... Nastavak »

Scroll To Top