Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Tag Archives: pomoc (strana 5)

Tag Archives: pomoc

Pomoć za osposobljavanje za rad

Šta podrazumeva pomoć za osposobljavanje za rad? Pomoć za osposobljavanje za rad je pravo iz sistema socijalne zaštite koje podrazumeva pomoć deci i omladini ometenoj u razvoju i odraslim invalidnim licima koji se, prema psihofizičkim sposobnostima i godinama života, mogu osposobiti za rad, a to pravo ne mogu da ostvare po drugom pravnom osnovu. Kako do pomoći za osposobljavanje za rad? ... Nastavak »

Dodatni oblici zaštite trudnica i porodilja – Beograd

Dodatni oblici zaštite trudnica i porodilja – Beograd Grad Beograd je u cilju, podsticanja rađanja, podrške porodici sa decom, a u skladu sa mogućnostima budžeta, doneo novu Odluku o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 36/14), od 17. aprila 2014. godine. Stupanjem na snagu ove odluke 25. aprila 2014. godine, utvrđeni su sledeći ... Nastavak »

Mali Veliki ljudi

Mali Veliki ljudi Beograd, Rakovica Luke Vojvodića 25i 011 3565 186 www.mvljudi.rs Nastavak »

Dečje srce

Dečje srce Beograd, Dorćol Venizelosova 31  011 3349 623 Humanitarna organizacija „Dečje srce“ pomaže deci i mladima ometenim u razvoju kroz sprovođenje integrativnih, psihosocijalnih i edukativnih programa kako sa njima tako i sa njihovim roditeljima i volonterima koji žele svojim radom da doprinesu njihovom kvalitetnijem životu. Osnovana je 9. marta, 2001. kao nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija, registrovana od strane ... Nastavak »

Centar za studente sa hendikepom Beograd

Centar za studente sa hendikepom Beograd Beograd, Zvezdara Bulevar kralja Aleksandra 71 011 3370 686 www.bg.ac.rs   Delatnost Univerzitetskog centra je: – razvoj i unapređenje uslova studiranja studenata sa hendikepom; – podrška za čitanje, skeniranje i prebacivanje udžbenika u audio i elektronski oblik za studente sa hendikepom; – podrška u procesu prevođenja nastave na gestovni jezik; – pružanje informacija studentima ... Nastavak »

Veliki mali svet

Veliki mali svet Beograd, Zemun Braće Ljubinković 82 [email protected] www.vmsvet.org Udruženje za podsticanje dečijeg razvoja Veliki mali svet osnovano je 1999. godine na saveznom nivou kao nevladina organizacija sa ciljem da se bavi poboljšanjem uslova života i razvoja dece. Sedište organizacije je na području Beograda, Opština Zemun, selo Petrovčić. Udruženje je radilo obrazovne i psihosocijalne programe sa decom iz višenacionalnih ... Nastavak »

SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja

SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja Beograd, Vračar Masarikova 5/XII 011 3626 006, 062 221 010 [email protected] www.sostelefon.org.rs   SOS TELEFON za žene i decu žrtve nasilja je nevladina ženska socijalno-humanitarna organizacija u Beogradu. Osnovni ciljevi su: Osnaživanje žena i dece žrtava svih vrsta nasilja i diskriminacija na osnovu pola, etnickog porekla, seksualne orijentacije, fizičke i psihičke hendikepiranosti, ... Nastavak »

Scroll To Top