Naslovna » Zdravlje » Domovi zdravlja » Dom zdravlja Stari grad

Dom zdravlja Stari grad

Dom zdravlja Stari grad

Beograd, Stari grad
Simina 27
011 3215 600
www.dzstarigrad.org

 

 

Odsek za praćenje dece

011 3215 791

Odsek za praćenje dece pripada Dečjem dispanzeru i sastavni je deo preventivnog programa ove službe.
U Odsek za praćenje dece se primaju deca sa svih beogradskih opština.

U svom radu ima za cilj:
1. Blagovremeno otkrivanje dece sa faktorima rizika po razvoj
2. Intezivna kontrola i praćenje rasta i razvoja te dece
3. Obezbeđenje stimulativnog tretmana

Riziko faktori

I Biološki faktori:
Nedonesenost
Prenesenost
Perinatalna asfiksija
Interakranijalno krvarenje
Hiperbilirubinemija
Konvulzije
Neonatalna sepsa
Dijabet majke
Epilepsija
Intrauterine infekcije
Genetska oboljenja
Senzomotorni hendikep

II Psihološki faktori:
Mentalna oboljenja u porodici
Poremećaj ličnosti-ponašanja
Prekid ili lišavanje ranih emocionalnih odnosa

III Porodični – socijalni faktori:
Samohrana majka, razvodi roditelja, traume, loši socijalno-ekonomski odnosi, kulturna deprivacija porodilje, usvojena deca, elementarne i od ljudi izazvane katastrofe (poplave, ratovi…)

Sadržaj rada odseka za praćenje razvoja dece

1. Evidentiranje dece rođene pod biološkim i psihosocijalnim rizikom
 

2. Praćenje psihosomatskog razvoja i rano otkrivanje poremećaja u razvoju dece rođene pod rizikom
 

3. Rano otkrivanje poremećaja (psihosomatskih, emocionalnih, senzornih, govornih, saznajnih) kod predškolske dece, koja nisu rođena pod rizikom
 

4. Preduzimanje mera u cilju sprečavanja lečenja i habilitacije dece sa smetnjama u razvoju
Senzomotorna stimulacija
Tretman poremećaja psihomotorike i govora
Rad sa hendikepiranom decom
Rad sa roditeljima
Blagovremeno upućivanje u druge ustanove

5. Ostali sadržaji
Saradnja sa vrtićima – školama
Prihvatanje roditelja i dece u krizi
Evidentiranje zaštita zanemarene i zlostavljane dece
Vaspitni mentalno higijenski rad
Zdravstveno vaspitne aktivnosti
Edukativni rad
Istraživački rad
Saradnja sa patronažnom službom

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top