Naslovna » Obrazovanje » Ispeci pa reci deci » Matematika za 8 . razred osnovne škole

Matematika za 8 . razred osnovne škole

Matematika za 8. razred osnovne škole bez muke

Matematika (grč. μαθηματική što znači učenje) je formalna i egzaktna nauka koja je nastala izučavanjem figura i računanjem s brojevima. Iako ne postoji opšteprihvaćena definicija matematike, pod matematikom se u širem smislu podrazumeva da je ona nauka o količini (aritmetika), strukturi (algebra), prostoru (geometrija) i promeni (analiza).

Matematika se razvila iz potrebe da se obavljaju proračuni u trgovini, vrše merenja zemljišta i predviđaju astronomski događaji. Ove tri početne primene matematike se mogu dovesti u vezu sa grubom podelom matematike na izučavanje strukture, prostora i promena.

matematika-za-8-razred

Matematika za 8 . razred – Besplatni video klipovi na ovoj strani obrađuju Sisteme linearnih jednačina sa dve nepoznate koji su deo gradiva predmeta matematika za 8. razred osnovne škole.

Zadaci su birani tako da vas postepeno uvode i vode kroz lekcije baš kao što to rade udžbenici.

Video materijale možete koristiti pre ili posle časa, a u dogovoru sa nastavnikom moguće ih je koristiti i u nastavi.

Matematika za 8 . razred

Kako da koristite video materijale:
Najefikasnije je video klipove iz određene lekcije gledati pre nego što se u školi drži čas na kome se obrađuje baš ta lekcija. Time na času već imate predstavu o čemu se radi, lakše pratite nastavu, bolje shvatate koncept, dopunjujete ono što ne znate, možete pomoći svojim drugovima, biti aktivniji na samom času i uspeh iz matematike će biti garantovano odličan.

Ukoliko video klip gledate nakon održanog časa u školi nemojte odmah gledati do kraja. Pauzirajte na početku, razmislite kako bi ste vi uradili zadatak. Probajte da ga uradite sami. Ako ne znate kako da krenete sa zadatkom pustite video dok ne dobijete ideju. Pauzirajte. Probajte ponovo sami. Ako ni to ne uspeva odgledajte ceo klip. Uzmite papir i olovku i uradite isti zadatak sami. Ako ne uspete iz prvog puta uspećete iz drugog.

Hvala sajtu: www.ucislobodno.com

Matematika za 5. razred…>>

Matematika za 6. razred…>>

Matematika za 7. razred…>>

Matematika za osmi razred – Sistemi linearnih jednačina sa dve nepoznate

Grafička metoda…>>
Metoda zamene…>>
Metoda suprotnih koeficijenata…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top