Naslovna » Deca » Agencije za cuvanje dece » Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu Beograd

Kraljice Marije 1/XVIII

Snežana Đurić, sekretar, 7157-019, faks 3376-359
Igor Raičević, zamenik, 7157-019

Regresiranje vrtića: 330-9745, 330-9383, 330-9193, 330-9194, 330-9668 i 330-9118
Prijem stranaka radnim danima od 13:00 do 15:30 časova.

Prosvetna inspekcija:
Informaciju o broju telefona dežurnog prosvetnog inspektora možete dobiti na: 3227-241, 7157-019 i 7157-832
Prijem stranaka radnim danima od 7:30 do 15:30 časova.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu u oblasti obrazovanja obavlja poslove koji se odnose na:
– obezbeđivanje i sprovođenje potreba iz oblasti obrazovanja i vaspitanja u skladu sa zakonom;
– osnivanje osnovnih škola i utvrđivanje broja i prostornog rasporeda osnovnih škola (mreža osnovnih škola);
– planiranje i realizaciju izgradnje novih školskih objekata, rekonstrukciju i investiciono održavanje postojećih školskih objekata;
– predlaganje imenovanja i razrešenja članova školskih odbora u saradnji sa predstavnicima organa škola i grada; praćenje programa vaspitno obrazovnog rada i izborne nastave;
– donošenje odluke o prekidu obrazovno vaspitnog rada u školama;
– sprovođenje postupaka javnih nabavki iz nadležnosti sekretarijata;
– stručno obrazovanje zaposlenih u školama;
– praćenje stanja zaštite i bezbednosti učenika u školama;
– obezbeđenje sredstava za jubilarne nagrade i pomoć zaposlenima u osnovnoj i srednjoj školi;
– zaštitu i bezbednost učenika i druge tekuće rashode, osim onih za koje se sredstva obezbeđuju u budžetu republike Srbije;
– realizaciju projekata od značaja za oblast obrazovanja i vaspitanja, konkursa za stipendiranje talentovanih srednjoškolaca i studenata i studenata i srednjoškolaca sa invaliditetom;
– kordinaciju rada Komisije za dodelu nagrada grada Beograda u oblasti obrazovanja i stvaralaštva mladih;
– saradnju sa drugim nadležnim ustanovama i organizacijama;
– kordinaciju rada interresornih komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku i vrši druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim propisima.
Sekretarijat u oblasti obrazovanja obavlja i poverene poslove inspekcijskog nadzora nad radom ustanova iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, kao i druge poslove državne uprave koje republika poveri gradu.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu u oblasti dečje zaštite obavlja poslove koji se odnose na:
– osnivanje predškolskih ustanova, ustanova i organizacija u oblasti dečje zaštite i ustanova za rekreativni boravak dece;
– praćenje potreba porodica, planiranje izgradnje novih objekata, rekonstrukciju i investiciono održavanje postojećih predškolskih ustanova;
– finansiranje izgradnje, rekonstrukcije, investicionog održavanja i opremanja predškolskih ustanova;
– organizacija i finansiranje delatnosti u izdvojenim odeljenjima u prostorima osnovnih škola i drugim prostorima koji ispunjavaju uslove za obavljanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja; donošenje mreže predškolskih ustanova na teritoriji grada;
– finansiranje delatnosti predškolskog obrazovanja i vaspitanja (celodnevni i poludnevni boravak i drugi posebni i specijalizovani programi, ishrana, nega i preventivna zdravstvena zaštita dece predškolskog uzrasta) u skladu sa zakonom i praćenje celokupnog finansijskog poslovanja predškolskih ustanova, a posebno korišćenje budžetskih sredstava;
– javne nabavke iz nadležnosti sekretarijata; aktivnosti vezane za imenovanje upravnih odbora predškolskih ustanova i ustanova za rekreativni boravak dece;
– utvrđivanje cena usluga u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad, kao i uslove i način ostvarivanja prava na regresiranje troškova boravka dece u predškolskim ustanovama, odmora i rekreacije;
– podsticanje ostvarivanja programa i oblika rada sa decom predškolskog uzrasta u skladu sa zakonom;
– utvrđivanje većeg obima prava od prava utvrđenih zakonom i povoljnijih uslova za njihovo ostvarivanje;
– davanje saglasnosti predškolskim ustanovama za utvrđivanje početka i završetka radnog vremena u zavisnosti od potreba korisnika usluga;
– davanje saglasnosti na način i postupak upisa u predškolske ustanove;
– obezbeđivanje prostora i opreme za realizaciju pripremnog predškolskog programa u godini pred polazak u školu i obezbeđivanje prevoza dece i njihovih pratilaca radi pohađanja pripremnog predškolskog programa na udaljenosti većoj od 2 km;
– praćenje i obezbeđivanje kontrole ishrane i preventivne zdravstvene zaštite u predškolskim ustanovama;
– finansiranje osiguranja dece, objekata i opreme predškolskih ustanova;
– finansiranje osiguranja objekata i opreme ustanova za rekreativni boravak dece;
– učestvovanje u finansiranju izgradnje, investicionog održavanja i opremanja objekata za rekreativni boravak dece;
– vršenje internog nadzora nad radom predškolskih ustanova;
– saradnju sa drugim nadležnim organizacijama;
– realizaciju konkursa društvenih i nevladinih organizacija iz oblasti dečje zaštite i vrši druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim propisima.

Sekretarijat u oblasti dečje zaštite obavlja poslove koji se odnose na vođenje prvostepenog upravnog postupka i donošenje rešenja o pravu na regresiranje troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi, odmora i rekreacije.

Sekretarijat u oblasti dečje zaštite obavlja i poslove državne uprave koje republika poveri gradu, a koji se odnose na: vođenje prvostepenog upravnog postupka i donošenje rešenja o pravu na naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja i decu sa smetnjama u razvoju, kao i druge poslove državne uprave koje republika poveri gradu.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top