Naslovna » Porodica » Porodični informator » Prava iz socijalne zaštite » Sekretarijat za sport i omladinu

Sekretarijat za sport i omladinu

Gradski Sekretarijat za sport i omladinu
Kraljice Marije 1/XI

Slavko Gak, sekretar, 7157-440, faks: 3376-097
Dragoljub Kočović, zamenik, 7157-792

Prijem stranaka radnim danima od 8:30 do 15:30 časova.
Sekretarijat za sport i omladinu vrši poslove koji se odnose na:

– održavanje i korišćenje sportskih objekata u kojima se ostvaruju potrebe u oblasti sporta na teritoriji grada i nabavka sportske opreme i rekvizita;
– podsticanje i stvaranje uslova za unapređenje sporta za sve, odnosno bavljenja građana sportom, posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom;
– učešće u obezbeđenju realizacije međuopštinskog nivoa predškolskih i školskih takmičenja;
– obezbeđivanje uslova za rad mladim sportskim talentima i unapređenje kvaliteta stručnog rada sa njima;
– obezbeđivanje učešća sportskih organizacija sa teritorije Grada u evropskim klupskim takmičenjima;
– finansiranje delatnosti organizacija u oblasti sporta koje je osnovao grad i ostvarenje programa ili delova programa drugih organizacija kojim se doprinosi zadovoljavanju potreba građana u oblasti sporta na nivou grada;
– organizaciju i održavanje sportskih takmičenja i manifestacija od značaja za grad;
– unapređivanje zaštite zdravlja sportista i obezbeđivanje adekvatnog sportsko-zdravstvenog obrazovanja sportista, posebno mladih uključujući i antidoping obrazovanje;
– sprečavanje negativnih pojava u sportu; edukacija, informisanje i savetovanje građana, sportista i ostalih učesnika u sistemu sporta o bitnim pitanjima za odgovarajuće bavljenje sportskim aktivnostima;
– periodična testiranja, skupljanje, analiza i distribucija relevantnih informacija za adekvatno zadovoljavanje potreba građana u oblasti sporta na teritoriji Grada, istraživačko-razvojni projekti i izdavanje sportskih publikacija: – – obezbeđivanje uslova za rad sportskih organizacija i stručnjaka u oblasti sporta na teritoriji grada;
– obezbeđuje sredstva za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti sporta;
– obezbeđivanje realizacije trenažnog procesa beogradskih sportskih organizacija;
– unapređenje stručnog rada učesnika u sistemu sporta na nivou Grada i posticanje zapošljavanja isokokvalifikovanih sportskih stručnjaka i vrhunskih sportista;
– stipendije za sportsko usavršavanje kategorisanih sportista, posebno perspektivnih sportista;
– dodelu nagrada i priznanja za postignute sportske rezultate i doprinos razvoju sporta;
– realizaciju programa za decu i mlade za vreme školskog zimskog i letnjeg raspusta;
– praćenje aktivnosti i saradnja sa udruženjima od javnog značaja za rad sa mladima, savezima, udruženjima mladih i udruženjima za mlade;
– podsticanje i praćenje programe saveza, udruženja mladih i udruženja za mlade koji su multidisciplinarni po svom sadržaju i raznovrsni po obliku rada, a koji imaju za cilj sprovođenje gradskog akcionog plana za mlade;
– obezbeđivanje uslova za rad ustanova preko kojih se ostvaruje javni interesa u oblastima omladinskog sektora, a koje su osnovane od stane Grada i ustanova koje organizovano rade sa nadarenim i talentovanim mladima;
– stvaranje uslova za aktivno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladeih, negovanje zdravih i bezbednih stilova života;
– obezbeđivanje sufinansiranja mladih – učenika i studenata za stručno usavršavanje, učešće na međunarodnim takmičenjima i kongresima, odnosno drugim stručnim okupljanjima u inostranstvu;
– obezbeđivanje uslova za organizovanje seminara, stručnih konferencija, i drugih stručnih okupljanja od strane ustanova ili organizacija, koja imaju međunarodni karakter, a koja su deo programske aktivnosti udruženja mladih i udruženja za mlade kao člana odgovarajuće evropske – međunarodne studentske asocijacije.

Sekretarijat obavlja i druge poslove u ovim oblastima u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim propisima.

Sekretarijat obavlja i poslove državne uprave u oblasti sporta i omladine koje Republika poveri Gradu.

Sekretarijat za sport i omladinu pripremio je bogat sportski i edukativni program za sve mlade koji letnji raspust provode u Beogradu.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top