Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Tag Archives: beograd (strana 71)

Tag Archives: beograd

Naša kuća

Naša kuća Beograd, Zvezdara Dolenjska 4a 011 2888 084, 064 1699 069 [email protected] [email protected] Udruženje za podršku osobama ometenim u razvoju Naša vizija je normalizacija uslova života, želja da sve negative uloge u kojima se nalaze osobe sa smetnjama u razvoju pretvorimo u pozitivne!     Nastavak »

Sanitarno ekološko društvo-San Eko

Sanitarno ekološko društvo-San Eko Beograd, Rakovica Vidikovački venac 9 011 2334 423 www.saneko98.com   Sanitarno Ekološko Društvo je stručno naučno udruženje, koje se bavi istraživanjem i obrazovanjem u oblastima održivog razvoja, zaštite zdravlja, zaštite i poboljšanja kvaliteta životne sredine. Naš glavni cilj je istraživanje i primena novina za popravku znanja i popravku stanja životne sredine. Društvo sarađuje sa univerzitetima, institutima, ... Nastavak »

Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti-Drajzerova

Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti-Drajzerova Beograd, Savski venac Teodora Drajzera 44 011 3671 429 [email protected] www.drajzerova.org.rs Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti (SBBZ) je kao Zavod za bolesti zavisnosti otvorena 1987.g. i na teritoriji Srbije jedina je usko specijalizovana institucija za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju bolesti zavisnosti. Pri otvaranju Zavoda pripojen mu je dotašnji Institut za alkoholozam i narkomanije, osnovan 1955.g., ... Nastavak »

Društvo za borbu protiv narkomanije

Društvo za borbu protiv narkomanije Beograd, Zvezdara Rtanjska 3 011 2454 506 [email protected] www.stopdrogama.org   U skladu sa Zakonom i Statutom ciljevi Društva za borbu protiv narkomanije su: Borba protiv zloupotrebe droga i drugih štetnih zakonom zabranjenih supstanci koje izazivaju zavisnost, drugih bolesti zavisnosti i HIV/AIDS, kod dece, maloletnika i ljudi, bez obzira na pol, rasnu, nacionalnu, versku ili drugu ... Nastavak »

Savez slepih Srbije

Savez slepih Srbije Beograd, Stari grad Knez Mihajlova 42/II 011 3286 550 [email protected] www.savezslepih.org Osnovni ciljevi Saveza su: eliminisanje ili ublažavanje teških posledica slepoće i slabovidosti i aktivan i ravnopravan život slepih sa osobama koje vide. Radi ostvarivanja široko postavljenih ciljeva i programskih zadataka Savez se neposredno i preko državnih organa i institucija angažuje na vaspitanju, obrazovanju, profesionalnom osposobljavanju, rehabilitaciji ... Nastavak »

Centar za samostalni život invalida Srbije

Centar za samostalni život invalida Srbije Beograd, Savski venac Milenka Vesnića 3 011 3605 509 [email protected] www.cilsrbija.org Centar za samostalni život invalida Srbije sprovodi projekat Uključivanje u obrazovanje dece sa teškoćama u razvoju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, u partnerstvu sa organizacijama Katolička služba pomoći – CRS, Centar za interaktivnu pedagogiju – CIP i Fakultetom za specijalno obrazovanje i rehabilitaciju ... Nastavak »

Centar za razvoj inkluzivnog društva-CRID

Centar za razvoj inkluzivnog društva-CRID Beograd, Zvezdara Zahumska 23a 064 1207 265 [email protected] www.crid.org.rs CRID je stvoren u junu 2005. kao potreba nekolicine osoba sa različitim tipovima invaliditeta i bez invaliditeta da se bave pitanjima koja su fokusirana na preduslove za inkluzivno društvo posebno sa akcentom na mesto osoba sa invaliditetom u tom društvu. Na osnivačkoj skupštini okupilo se petnaest ... Nastavak »

Scroll To Top