Mona Wellness priča u dvoje

Akreditovani vrtici

Spisak akreditovanih vrtica

Ред. Бр.НАЗИВМЕСТО И АДРЕСАБРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА
1Дечји вртић " ЛАЛА И ЛИЛИ "Београд , Генерала Михаила Недељковића 43022-05-132/2005-03,
16.06.2005. године
2Предшколска установа " Baby Palace Licej "Београд , Кнеза Вишеслава 44 (седиште) и издвојено одељење у Силвија Крањчевића 9022-05-00153/2006-07,
30.06.2006. године,
022-05-00153/2006-
07/1, 11.03.2009.
године
2) 022-05-00153/2006-
07/2, 18.01.2010.
године
3) 022-05-00153/2006-
07/3, 29.12.2010.
године
022-05-00153/2006-
07/4, 28.06.2011.
године
3Предшколска установа " FANTASY "Београд , Интернационалних бригада 66022-05-00177/2006-07,
17.08.2006. године
4Предшколска установа " ВИШЕ ОД ИГРЕ "
( нови назив Предшколска установа " ЗВЕЗДА ОАЗА ")
Београд , Ада Циганлија 5022-05-00164/2006-07,
17.08.2006. године
5Предшколска установа " ЛУНА "Београд, Земун , Кларе Цеткин бр. 7022-05-00165/2006-07,
02.10.2006. године
6Предшколска установа " БУБИЦА "Београд , Мехмеда Соколовића 18022-05-00258/2006-07,
07.12.2006. године
7Предшколска установа " АБЦ ЈУНИОР"Београд, Земун , Новоградска 13022-05-00214/2006-07
од 02.02.2007. године и 022-05-16/2012,
26.06.2012. године
8Предшколска установа " ЈУЦА - ДЕЧЈА ОТКРИВАЛИЦА"Београд , Пчињска 21022-05-00181/2006-07,
5.02.2007. године
9Предшколска установа " МАШАНА"Београд , Александра Стамболијског 25022-05-00060/2007-07,
10.09.2007. године (веза 022-05-60/2007- 07/1,
23.12.2008. године
10Предшколска установа " ДЕЧИЈИ СВЕТ"Београд , Браће Јерковић 112б022-05-00178/2006-07,
10.09.2007. године
11Дечји вртић " ЈЕЖЕВА КУЋИЦА"Београд , Чајничка 12022-05-262/2006-07,
8.10.2007. године
Ред. Бр.НАЗИВМЕСТО И АДРЕСАБРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА
12Предшколска установа " ЧИЛИ ВИЛИ"Београд ,
Београдског батаљона 39г
022-05-088/2007-07,
06.11.2007. године 022-05-92/2013-07,
30.04.2014. године
13Предшколска установа " КРЕАТИВНО ПЕРО"Београд , Толстојева 58022-05-00109/2007-07,
17.12.2007. (веза: 1)
022-05-00109/2007-
07/1,
25.03.2010. године 022-05-00109/2007-
07/2, 13.04.2011.
године
14Предшколска установа " МЕДА"Београд , Димитрија Катића бр. 14022-05-093/2007-07,
20.12.2007. године
15Предшколска установа " Мече "Београд , Лештане , Првомајска 1-К022-05-16/2008-07,
22.05.2008. године
16Предшколска установа " Студио за децу Змај"Београд , Стојана Новаковића 18022-05-42/2008-07,
23.05.2008. године - 022-05-42/2008-07/1,
21.01.2011. године
17Предшколска установа " СКАСКА"Београд , Миће Поповића 14в022-05-95/2007-07,
13.06.2008. године и 022-05-95/2007-07/1,
24.10.2011. године
18Предшколска установа " Пчелице "Београд, Нови Београд , Булевар Арсенија Чарнојевића 68022-05-26/2008-07,
23.06.2008. године
19Предшколска установа "Дружионица маштаоница"Београд , Земун
Градски парк 2
022-05-32/2008-07,
14.07.2008. године
20Предшколска установа
"Адријана"
Београд ,
Војводе Богдана 11
022-05-63/2008-07,
28.08.2008. године
21Предшколска установа
"Чаробна кућица"
Београд , Кошутњак , Пионирска 28022-05-45/2008-07, 01.
септембар 2008.
године и 022-05- 45/2008-07/1 од
29.07.2010. године (за рад јаслене групе)
22Предшколска установа
"Клинцоград"
Београд ,
Попова бара, 1402
Нова 2
022-05-75/2008-07,
19.02.2009. године
23Предшколска установа " Ана "Београд , Антифашистичке борбе 12 (седиште) и Драгослава Срејовића 49 ( издвојено одељење)022-05-00129/2006-07,
6.04.2011. године
( претходно 022-05- 00129/2006-07,
26.06.2006. године и 022-05-00129/2006-07,
17.07.2009. године
24Предшколска установа
"Синдерела"
Београд - Болеч , 29.
новембра 36
022-05-104/2008-07,
22.07.2009. године
25Предшколска установа
"Меда-жута кућа"
Београд , Јајинци , село Раковица, Булевар ЈНА 12А022-05-105/2008-07,
2.09.2009. године
Ред. Бр.НАЗИВМЕСТО И АДРЕСАБРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА
26Предшколска установа
"Бели зека"
Београд , Хаџи Мелентијева 33022-05-81/2009-07 ,
30.11.2009. године
27Предшколска установа " Рода "Београд - Земун , Марка Николића 17022-05-72/2009-07 ,
13.01.2010. године
28Предшколска установа " Трешњобер "Београд , Шуматовачка 39а022-05-92/2009-07,
22.04.2010. године и 022-05-25/2013-07,
20.09.2013. године
29Предшколска установа
„ Кућа маште “
Београд , Генерала Михајла Недељковића 153б022-05-9/2010-07,
09.06.2010. године
30Предшколска установа
"Адаланд"
Београд ,
Ђорђа Станојевића 9/г
022-05-61/2010-07,
2.09.2010. године
31Предшколска установа
"Фантазија"
Београд - Батајница Официрска колонија 22022-05-36/2010-07,
3.09.2010. године
32Предшколска установа
„ Гуливер“
Београд
Осијечка 38а
022-05-47/2010-07,
10.11.2010. године
33Предшколса установа " Мудрица и добрица "Београд - Сремчица
Београдска 325
022-05-59/2010-07,
15.11.2010. године
34Предшколска установа " Мали принц"Београд , Земун , Гоце Делчева 2022-05-21/2011-07,
05.08.2011. године
35Предшколска установа
"Повратак природи"
Београд, Земун , Призренска
27
022-05-10/2011-07,
18.08.2011. године
36Предшколска установа " Дизниленд "Београд , Врачар, ул. Нишка 35022-05-26/2011-07,
07.09.2011. године
37Предшколска установа " РСД Бајка"Београд,
Нови Београд , Ђорђа Станојевића 14
022-05-14/2011-07,
16.09.2011. године
38Предшколска установа
„ВИВАК“
Београд , Милована Маринковића 14022-05-23/2011-07,
26.10.2011. године
39Предшколска установа
„СНУПИ“
Београд, Нови Београд , Агостина Нета 80 (седиште) и Бул. Зорана Ђинђића 90 (издвојено одељење)022-05-63/2011-07,
01.11.2011. године
40Предшколска установа
„Чупко“
Београд -Вишњичка бања, ул. Милоша Црњанског бр. 6.022-05-41/2011-07,
14.11.2011. године
41Предшколска установа
"Happy kids"
Београд , Љубомира Стојановића бр. 4 (седиште) и Мирочка 1 ( издвојено одељење) и Прилепска бр. 1. (издвојено одељење)022-05-46/2011-07,
01.12.2011. године и
022-05-94/2013-07,
20.03.2014. године
Ред. Бр.НАЗИВМЕСТО И АДРЕСАБРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА
42Предшколска установа
"La Felicita"
Београд , ул. Илије Стојадоновића бр. 83022-05-64/2011-07,
26.11.2012. године
43Приватна предшколска установа "Мачак Гарфилд"Београд , ул. Шејкина бр. 44в022-05-5/2012-07,
19.02.2013. године
44Предшколска установа
„Мала фабрика маште“
Београд , Вождовац Кирила Савића 7022-05-27/2012-07,
22.04.2013. године
45Предшколска установа
„Корак по корак“
Београд , Палмира Тољатија 68а022-05-20/2013-07,
02.10.2013. године
46Предшколска установа
"Мала Вишња"
Београд , Вишњичка бања, Тодора Манојловића 26022-05-21/2013-07 ,
16.10.2013. године
47Предшколскa установa
„Dediks Kids“ Борча
Београд , Кикиндска 9022-05-28/2013-07,
18.11.2013. године
48Предшколска установа
„ KINDERGARDEN “
Београд , Таковска 45а022-05-75/2013-07,
22.11.2013. године
49Предшколска установа
„ МИКОЛУ “
Београд , Булевар Милутина Миланковића бр. 120а022-05-24/2013-07,
27.11.2013. године
50Предшколска установа "Паметница - Дипломат"Београд , Чукарица, ул. Београдског батаљона бр. 123022-02-31/2013-07 од
14.02.2014. године
51Приватна предшколска установа "Чудесна шума"Београд, ул. Ђорђа Вајферта бр. 45022-05-113/2013-07,
26.03.2014. године
У НИШУ
Ред. Бр.НАЗИВМЕСТО И АДРЕСАБРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА
1Дечји вртић " СУНЦЕ "Ниш, Булевар 12.
фебруар 74
022-05-118/2007-07,
19.12.2007. године
2Предшколска установа
"Мазза"
Ниш , Деспота Ђурђа 64022-05-12/2011-07,
22.03.2012. године
3Предшколска установа
"Меда"
Ниш , ул. Таковска бр. 4а (седиште
"Меда 1") и издвојена одељења "Меда 2", ул. Ђердапска бр. 83, "Меда 3", ул. Мије Петровића бр. 15 и "Меда 4", ул.
Ђердапска 83
022-05-25/2012-07,
05.09.2012. године
4Предшколске установе " Дечији кутак "Ниш, Булевар 12 фебруара бр. 54а022-05-9/2013-07,
11.09.2013. године
У ЧАЧКУ
Ред. Бр.НАЗИВМЕСТО И АДРЕСАБРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА
1Предшколска установа " ЛИЛИПУТ "Чачак, Карађорђева бр. 19022-05-00193/2006-
07, 06.12.2006.
године
2Предшколска установа " ЧАРОБЊАК "Чачак, 9. Југовића бр. 11/2022-05-240/2006-07,
18.01.2007. године
3Предшколска установа " Гимназион "Чачак,
Градски бедем 14А
022-05-126/2008-07,
17.11.2008. године
У КРАЉЕВУ
Ред. Бр.НАЗИВМЕСТО И АДРЕСАБРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА
1Предшколска установа
„ Снежана и патуљци “
Краљево,
Топлице Милана 15/у
022-05-42/2009-07,
25.06.2010. године
У ШАПЦУ
Ред. Бр.НАЗИВМЕСТО И АДРЕСАБРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА
1Предшколска установа " Меда "Шабац, Тиршов венац бб022-05-17/2011-07,
02.09.2011. године
script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top