Mona-Uskrsnji prvomajski praznici
Naslovna » Arhiva autora: Ivana Ristić (strana 66)

Arhiva autora: Ivana Ristić

Gimnazija Mile Arsenijević Bandera – Majdanpek

Gimnazija Mile Arsenijević Bandera – Majdanpek 19250 Majdanpek Velike Livade 2 030 581 492 www.gimnazija-majdanpek.edu.rs Minimalan broj bodova za upis koje su imali rangirani na listi prethodnih godina… Obrazovni profili i slobodna mesta za upis – školska 2020/2021 GIMNAZIJA BOMA GA 4R03S OPŠTI TIP 30 4 GOD Nastavak »

Srednja škola Sveti Sava – Kladovo

Srednja škola – Kladovo 19320 Kladovo Mladost 1 019 803-335 www.svetisavakladovo.edu.rs Minimalan broj bodova za upis koje su imali rangirani na listi prethodnih godina… Obrazovni profili i slobodna mesta za upis – školska 2020/2021 GIMNAZIJA BOKL MA 4R03S OPŠTI TIP 30 4 GOD EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA BOKL MA 4L01S EKONOMSKI TEHNIČAR 30 4 GOD ELEKTROTEHNIKA BOKL MA 4E04S ELEKTROTEHNIČAR ... Nastavak »

Tehnička škola – Kladovo

Srednja škola (Tehnička škola) – Kladovo 19320 Kladovo Mladost 1 019 801 065, 019 803 443 www.tehnickaskolakladovo.edu.rs Minimalan broj bodova za upis koje su imali rangirani na listi prethodnih godina… Obrazovni profili i slobodna mesta za upis – školska 2019/2020 GIMNAZIJA BOKL MA 4R03S OPŠTI TIP 30 /0/ 4 GOD EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA BOKL MA 4L10S FINANSIJSKI ADMINISTRATOR 30 ... Nastavak »

Tehnička škola – Negotin

Tehnička škola – Negotin 19300 Negotin Pinkijeva 9 019 545 189, 019 544 185 www.tehnicka-negotin.com Minimalan broj bodova za upis koje su imali rangirani na listi prethodnih godina… Obrazovni profili i slobodna mesta za upis – školska 2020/2021 ELEKTROTEHNIKA BONE SC 4E41S ELEKTROTEHNIČAR INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA 30 4 GOD BONE SC 3E22S AUTOELEKTRIČAR 30 3 GOD MAŠINSTVO I OBRADA METALA BONE ... Nastavak »

Negotinska gimnazija – Negotin

Negotinska gimnazija – Negotin 19300 Negotin Hajduk Veljkova 3 019 541 974, 019 544 560 www.negotinskagimnazija.edu.rs Minimalan broj bodova za upis koje su imali rangirani na listi prethodnih godina… Obrazovni profili i slobodna mesta za upis – školska 2020/2021 GIMNAZIJA BONE GA 4R01S DRUŠTVENO-JEZIČKI SMER 30 4 GOD BONE GA 4R03S OPŠTI TIP 30 4 GOD BONE GA 4R04S PRIRODNO-MATEMATIČKI ... Nastavak »

Poljoprivredna škola sa domom učenika Rajko Bosnić – Negotin/Bukovo

Poljoprivredna škola sa domom učenika Rajko Bosnić – Negotin/Bukovo 19300 Bukovo Bukovski put bb 019 3542 055 www.bukovo.edu.rs Minimalan broj bodova za upis koje su imali rangirani na listi prethodnih godina… Obrazovni profili i slobodna mesta za upis – školska 2020/2021 POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE BONE SB 4A07S VETERINARSKI TEHNIČAR 30 4 GOD BONE SB 3A31S OPERATER U PREHRAMBENOJ ... Nastavak »

Knjaževačka gimnazija – Knjaževac

Knjaževačka gimnazija – Knjaževac 19350 Knjaževac Karađorđeva 16 019 732 620, 019 732 034 www.knjazevacka-gimnazija.edu.rs Minimalan broj bodova za upis koje su imali rangirani na listi prethodnih godina… Obrazovni profili i slobodna mesta za upis – školska 2020/2021 GIMNAZIJA ZAKZ GA 4R01S DRUŠTVENO-JEZIČKI SMER 30 4 GOD ZAKZ GA 4R03S OPŠTI TIP 30 4 GOD ZAKZ GA 4R04S PRIRODNO-MATEMATIČKI SMER ... Nastavak »

Scroll To Top