Javor-Zimske carolije
Naslovna » Arhiva autora: Ivana Ristić (strana 50)

Arhiva autora: Ivana Ristić

Elektrotehnička škola Mihailo Pupin – Novi Sad

Elektrotehnička škola Mihailo Pupin – Novi Sad 21000 Novi Sad Futoška 17 021 420 752, 021 421 566 www.etspupin.edu.rs Minimalan broj bodova za upis koje su imali rangirani na listi prethodnih godina… Obrazovni profili i slobodna mesta za upis – školska 2021/2022 ELEKTROTEHNIKA JBNS SI 4E24S ADMINISTRATOR RAČUNARSKIH MREŽA 30 4 GOD JBNS SI 3E19S ELEKTRIČAR —   D U A ... Nastavak »

Tehnička škola Mileva Marić Ajnštajn – Novi Sad

Tehnička škola Mileva Marić Ajnštajn – Novi Sad 21000 Novi Sad Gagarinova 1 021 443 444 www.mmaricajnstajn.edu.rs Minimalan broj bodova za upis koje su imali rangirani na listi prethodnih godina… Obrazovni profili i slobodna mesta za upis – školska 2021/2022 GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO JBNS SL 4H26S ARHITEKTONSKI TEHNIČAR 30 4 GOD JBNS SL 4H23S GEODETSKI TEHNIČAR – GEOMETAR 30 4 ... Nastavak »

Karlovačka gimnazija – Sremski Karlovci

Karlovačka gimnazija – Sremski Karlovci 21205 Sremski Karlovci Trg Branka Radičevića 2 021 881 777 www.karlgimnazija.edu.rs Broj bodova potrebnih za upis… Obrazovni profili i slobodna mesta za upis – školska 2021/2022 GIMNAZIJA JBSK GA 4R16S UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA FILOLOŠKE NAUKE – KLASIČNI JEZICI 12 4 GOD JBSK GA 4R10S UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA FILOLOŠKE NAUKE – ENGLESKI ... Nastavak »

Gimnazija Svetozar Miletić – Srbobran

Gimnazija i ekonomska škola Svetozar Miletić – Srbobran 21480 Srbobran Trg profesora Milivoja Tuturova 4 021 730 155 www.gimnazija-srbobran.edu.rs Broj bodova potrebnih za upis… Obrazovni profili i slobodna mesta za upis – školska 2021/2022 GIMNAZIJA JBSR GA 4R03S OPŠTI TIP 30 4 GOD TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM JBSR GA 3K06S TRGOVAC 30 3 GOD Nastavak »

Srednja tehnička škola Mileva Marić – Titel

Srednja tehnička škola Mileva Marić – Titel 21240 Titel Glavna 7 021 860 189, 021 860 450 www.stsmmarictitel.edu.rs Broj bodova potrebnih za upis… Obrazovni profili i slobodna mesta za upis – školska 2021/2022 EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA JBTI SA 4L01S EKONOMSKI TEHNIČAR 30 4 GOD MAŠINSTVO I OBRADA METALA JBTI SA 3D20S AUTOMEHANIČAR 15 3 GOD JBTI SA 3D36S MEHANIČAR ... Nastavak »

Srednja škola Lukijan Mušicki – Temerin

Srednja škola Lukijan Mušicki – Temerin 21235 Temerin Narodnog fronta 80 021 843 272 www.sslukijanmusicki.com Broj bodova potrebnih za upis… Obrazovni profili i slobodna mesta za upis – školska 2021/2022 GIMNAZIJA JBTE SA 4R03S OPŠTI TIP 30 4 GOD EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA JBTE SA 4L06M TEHNIČAR ZAŠTITE OD POŽARA 30 4 GOD MAĐARSKI JBTE SA 4L10S FINANSIJSKI ADMINISTRATOR 30 ... Nastavak »

Gimnazija Žarko Zrenjanin – Vrbas

Gimnazija Žarko Zrenjanin – Vrbas 21460 Vrbas Palih boraca 9 021 704 653 www.gimnazijzvrbas.rs Broj bodova potrebnih za upis… Obrazovni profili i slobodna mesta za upis – školska 2021/2022 GIMNAZIJA JBVR GA 4R01S DRUŠTVENO-JEZIČKI SMER 60 4 GOD JBVR GA 4R03S OPŠTI TIP 60 4 GOD JBVR GA 4R04S PRIRODNO-MATEMATIČKI SMER 60 4 GOD   Nastavak »

Tehnička škola Milenko Verkić – Neša – Pećinci

Tehnička škola Milenko Verkić – Neša – Pećinci 22420 Pećinci Školska 8A 022 436 146 www.tspecinci.rs Minimalan broj bodova za upis koje su imali rangirani na listi prethodnih godina… Obrazovni profili i slobodna mesta za upis – školska 2021/2022 EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA SMPE SA 4L10S FINANSIJSKI ADMINISTRATOR 30 4 GOD ELEKTROTEHNIKA SMPE SA 4E26S TEHNIČAR MEHATRONIKE 30 4 GOD ... Nastavak »

Scroll To Top