Mona-Porodicni septembar
Naslovna » Porodica » Porodični informator » Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine

Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine

Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine

Beograd, Savski venac
Zvečanska 7
011 2648 622, 2648 034
[email protected]
www.zvecanska.org.rs

  • O nama

Ustanova ima preko 125 godina dugu tradiciju privremenog zbrinjavanja dece, svih uzrasta, usled nemogućnosti boravka u prirodnoj porodici. Briga i staranje u ustanovi traju dok se detetu ne obezbedi odgovarajući porodični ambijent (biološka, usvojiteljska ili hraniteljska porodica) ili do punoletstva i osposobljavanja za svakodnevni život.

  • Rad Centra

Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Beogradu, pruža usluge deci čije porodice zbog različitih okolnosti ne mogu da obezbede punu brigu za optimalan razvoj.

  • Osnovne grupe usluga:

Domska zaštita
Zaštita majki sa decom
Neodložan i kratkoročan smeštaj
Priprema za porodicu

  • Domska zaštita

Pravo na smeštaj u ustanovu socijalne zaštite reguliše Zakon o socijalnoj zaštiti i obezbeđenju socijalne sigurnosti građana
Zakon kaže da se ovo pravo priznaje licu (detetu) kome porodica ne može da obezbedi odgovarajuću zaštitu i licu (detetu) bez porodičnog staranja kada se na drugi način ne može obezbediti odgovarajuća zaštita. Smeštaj podrazumeva negu, staranje o zdravlju, vaspitanje, pomoć u obrazovanju i osposobljavanje za rad.
U domskoj zaštiti se pružaju usluge deci svih uzrasta.

  • Zaštita majki sa decom

Zaštita majki sa decom jeste grupa usluga koja se realizuje u okviru Materinskog doma, koji pripada organizacionoj jedinici Stacionar za majku i dete. Osnovni cilj je prvenstveno prevencija napuštanja i zanemarivanja dece. Prihvataju se trudnice i majke sa decom do uzrasta deteta od godinu dana.
Neke majke su maloletne. Najčešći razlozi za korišćenje ove usluge su neprihvatanje od strane primarne porodice i sredine, odnosno u poslednje vreme sve češći slučajevi porodičnog nasilja. S obzirom na taj trend namera je da se ovo odeljenje više upodobi radu sa žrtvama nasilja u budućnosti.

  • Priprema za porodicu

Glavni cilj smeštaja deteta u ustanovu jeste zbrinjavanje i tretman dok se ne steknu uslovi za smeštaj u neku od porodica, pre svega prirodnu, srodničku ili hraniteljsku odnosno usvojiteljsku. Stoga značajan deo naših aktivnosti sa detetom i porodicom treba da bude priprema deteta za prelazak u porodicu.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top