Naslovna » Aktuelno » Objašnjenje postupka za korišćenje prava na roditeljski dodatak

Objašnjenje postupka za korišćenje prava na roditeljski dodatak

tumačenje-dečijeg-dodatka

Na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavljeno je obaveštenje kojim se objašnjava postupak za korišćenje prava na roditeljski dodatak i navodi da lokalna samouprava poziva korisnike prava na roditeljski dodatak za decu rođenu u periodu od 25. decembra 2017. godine zaključno sa 30. junom 2018. godine, da dostave dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za nastavak korišćenja prava po novom Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Uslovi za nastavak korišćenja prava su:

  1. da su deca vakcinisana;
  2. da deca pohađaju pripremni predškolski program;
  3. da su deca uključena u osnovnu školu;
  4. da deca redovno pohađaju nastavu u osnovnoj školi.

U slučaju da su uslovi ispunjeni, korisnici prava podnose pisani zahtev i pravo ostvaruju po novom Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom. U suprotnom, korišćenje prava se nastavlja po starom Zakonu.

Građani koji nisu ostvarili pravo na roditeljski dodatak za decu rođenu u periodu od 25. decembra 2017. godine zaključno sa 30. junom 2018. godine, podnose pisani zahtev lokalnoj samoupravi. Rok za podnošenje zahteva je šest meseci od rođenja deteta.

Pored ostalih, uslovi za ostvarivanje prava su:

  1. da su deca vakcinisana;
  2. da deca pohađaju pripremni predškolski program;
  3. da su deca uključena u osnovnu školu;
  4. da deca redovno pohađaju nastavu u osnovnoj školi.

Ako su navedeni uslovi ispunjeni, pravo na roditeljski dodatak se ostvaruje po novom Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom. U suprotnom, o zahtevu se odlučuje po starom Zakonu, koji nije propisivao navedene uslove.

Nevedeni uslovi se ne proveravaju za decu o kojoj se korisnik prava ili podnosilac zahteva za roditeljski dodatak neposredno ne brine, jer su deca poverena odlukom suda drugom roditelju. Takođe, ukoliko dete nije vakcinisano iz zdravstvenih razloga, to ne može biti smetnja za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak.

Za decu rođenu od 1. jula 2018. godine, pravo na roditeljski dodatak može se ostvariti po novom Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom, u iznosima i prema rokovima koje propisuje taj zakon.

Komisija za prava iz FPPD

Na sajtu istog ministarstva objavljeno je i obaveštenje o formiranju Komisije za pružanje stručne pomoći i podrške građanima koji su zainteresovani za ostvarivanje prava iz oblasti finansijske podrške porodici sa decom (Komisija za prava iz FPPD), a koja je formirana rešenjem ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Komisija je zadužena da prima građane kojima je odbijena žalba izjavljena na rešenje kojim je odbijen njihov zahtev za ostvarivanje nekog prava iz oblasti finansijske podrške porodici sa decom.

Članovi Komisije će u razgovoru sa građanima i pregledom dokumentacije koja je korišćena u postupku u kojem je zahtev odbijen otklanjati nejasnoće i nedoumice građana u pogledu uslova za ostvarivanje prava iz oblasti finansijske podrške porodici sa decom i procedure u kojima se ta prava ostvaruju. Takođe, građanima će se pružati stručna pomoć i podrška, u cilju eventualnog otklanjanja smetnji za ostvarivanje budućih prava.

Komisija će primati građane svake srede od 12-16 časova. Prijavu za razgovor treba dostaviti Ministarstvu na telefon Info centra broj 011/3038-661.

Obaveštenje o datumu zakazanog razgovora, Ministarstvo će blagovremeno dostaviti podnosiocu prijave, na isti način na koji je prijava za razgovor podneta.

Hvala www.pravniportal.com

Izvor: vesti- sajt Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs)

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top