Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Humanitarne organizacije » Inkluzivni pokret

Inkluzivni pokret

Inkluzivni pokret

Beograd, Stari Grad
Cara Uroša 15
011 3283 363
[email protected]
www.inkluzivnipokret.org

  • Inkluzivni Pokret je skup mladih entuzijasta koji su se okupili da bi se zajedno preko konkretnih akcija zalagali za inkluziju, toleranciju, rušenje hendikepa i borbu protiv diskriminacije.
Jednakost je reč koja nas sve drži na okupu.
  • Hendikep je pojam koji podrazumeva prepreke na koje čovek/žena nailazi u interakciji sa svojim okruženjem. Ove prepreke je skoro uvek moguće ukloniti, ali se to često ne dešava zbog predrasuda, diskriminacije ili nepostojanja svesti okruženja da prepreke postoje.
  • Inkluzija je proces rušenja gorepomenutih prepreka sa osloncem na toleranciju i aktivno učešće osobe koja ima hendikep. U ovome procesu najvažnije mesto imaju poštovanje ljudskih prava i uvažavanje potreba osobe koja ima hendikep.
  • Pored zalaganja za ove vrednosti, Inkluzivni Pokret za razvoj inkluzije vidi konkretne primere i akcije kao element bez koga je stvaranje inkluzije nemoguće. Zbog toga Inkluzivni Pokret aktivno radi na stvaranju primera dobre prakse, koji će podstaći društvo da širi i učvršćuje inkluziju kroz svoje svakodnevne aktivnosti.
script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top