Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Aktuelno » Iznos roditeljskog i dečijeg dodatka

Iznos roditeljskog i dečijeg dodatka

Nominalni iznos cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak iz člana 30. stav 1. tačka 1) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom na osnovu ukupnih mesečnih prihoda porodice ostvarenih u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev, po članu porodice iznosi: 
    8.982,00 dinara 
    11.676,60 dinara za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 1)-3) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
    10.778,40 za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 4)-7) Zakona, za staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, a koje ne koristi usluge smeštaja
Nominalni iznos cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak iz člana 30. stav 1. tačka 1) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom na osnovu ukupnog mesečnog katastarskog prihoda po članu porodice u prethodnoj godini iznosi: 
    2,83 dinara 
    3,68 dinara za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 1)-3) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
    3,39 dinara za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 4)-7) Zakona, za staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, a koje ne koristi usluge smeštaja
Pravo na uvećan iznos dečjeg dodatka imaju samohrani roditelji, hranitelji, staratelji i roditelji deteta ometenog u razvoju za koje je donet akt o razvrstavanju, a koje nije smešteno u stacionarnu ustanovu.
script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top