Naslovna » Porodica » Porodični informator » Prava iz socijalne zaštite » Dokumentacija za roditeljski dodatak

Dokumentacija za roditeljski dodatak

RoditeljSrbija.com redovno i blagovremeno obaveštava svoje čitaoce koja je dokumentacija za roditeljski dodatak potrebna.

dokumentacija-za-roditeljski-dodatak

Dokumentacija za roditeljski dodatak

Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje majka koja neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev i koja nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu predhodnog reda rođenja.
Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje se prema broju živorođene dece, pa majke blizanaca, kojima je to prvi porođaj dobijaju dodatak za prvorođeno i dodatak za drugorođeno dete.

Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje se na osnovu podnetog zahteva majke i sledećih dokumenata:
– originalnih izvoda iz Matične knjige rođenih za svu decu
– fotokopije prijava prebivališta za decu
– originalnog uverenja o državljanstvu Republike Srbije za majku koje ne može biti starije od šest meseci
– fotokopije lične karte (lica koja poseduju biometrijsku ličnu kartu dostavljaju original na uvid i očitavanje)
– fotokopije overene zdravstvene knjižice majke
– uverenja Centra za socijalni rad po mestu stanovanja da: neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev, da deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje i da nije lišenja roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja;
– fotokopije kartice tekućeg računa kod Poštanske štedionice. Korisnicima koji nemaju otvoren tekući račun, službenim putem biće otvoren tekući račun kod Poštanske štedionice.

Potrebna dokumentacija koja se predaje nadležnim centrima za Socijalni rad radi dobijanja potvrde za roditeljski dodatak…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top