Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Humanitarne organizacije » Savez slepih Srbije

Savez slepih Srbije

Savez slepih Srbije

Beograd, Stari grad
Knez Mihajlova 42/II
011 3286 550
[email protected]
www.savezslepih.org

  • Osnovni ciljevi Saveza su: eliminisanje ili ublažavanje teških posledica slepoće i slabovidosti i aktivan i ravnopravan život slepih sa osobama koje vide. Radi ostvarivanja široko postavljenih ciljeva i programskih zadataka Savez se neposredno i preko državnih organa i institucija angažuje na vaspitanju, obrazovanju, profesionalnom osposobljavanju, rehabilitaciji i zapošljavanju slepih i slabovidih, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, obezbedjivanju, nabavci i distribuiranju specijalnih pomagala za kompenzaciju vizuelnog hendikepa u različitim oblastima, na zadovoljavanju specifičnih potreba slepih i slabovidih u oblasti kulture, izdavačke, bibliotečke i informativne delatnosti, negovanju i razvijanju sportsko-rekreativnih, šahovskih i drugih aktivnosti za članstvo Saveza i drugo. Savez se permanentno angažuje da se položaj slepih u različitim oblastima reguliše zakonskim i podzakonskim propisima i da slepa lica, kao lica sa jednim od najtežih hendikepa koji može pogoditi čoveka, imaju povoljan materijalni i društveni položaj i odgovarajuća kompenzaciona prava, kako bi se u što većoj meri umanjile posledice ovog hendikepa.
  • Uspešnim višedecenijskim radom i rezultatima Savez je stekao bogato iskustvo, ugled i značajan društveni uticaj kod državnih organa i relevantnih društvenih institucija i organizacija, koji obezbedjuju materijalne i druge pretpostavke za njegov rad i za posebna prava i povlastice slepih i slabovidih. Ugled i uticaj Saveza ogleda se i u tome što u ime države obavlja i odredjena javna ovlašćenja, kao što su: zadovoljavanje specifičnih potreba slepih u oblasti bibliotečke, izdavačke i informativne delatnosti na slepima dostupnom pismu (Brajevo, reljefno, tačkasto pismo, kao jedino autentično pismo za slepe) i tehnikama – zvučna tehnika (knjige i časopisi snimljeni na kasetama, kompakt diskovima i elektronske knjige); obezbedjivanje, nabavka i raspodela specifičnih pomagala za slepe, regulisanje i izdavanje isprava za povlašćenu i besplatnu vožnju slepih i njihovih pratilaca u unutrašnjem putničkom saobraćaju i drugo.
script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top