Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Aktuelno » Učenički krediti 2019/2020

Učenički krediti 2019/2020

ucenicki_krediti

Učenički krediti 2019/2020

VI ISPLATA KREDITA
Učeniku se odobrava isplata kredita za vreme trajanja redovne nastave u školi koju pohađa.
Za tekuću školsku godinu kredit se isplaćuje učeniku preko tekućeg računa otvorenog kod ovlašćene banke (UniCredit Bank Srbija a.d.), u deset (10) jednakih mesečnih rata.
Učeniku se obustavlja isplata odobrenog kredita u slučaju netačno prikazanih podataka, kada istovremeno prima stipendiju, kredit ili sličan oblik davanja po drugom osnovu iz budžeta Republike Srbije, kada izgubi pravo na finansiranje školovanja iz budžeta ili napusti redovno školovanje.

VII KONKURSNI OBRASCI
Obrasci naznačeni u tački II ovog konkursa (zajedno s uputstvima o pribavljanju potrebnih dokumenata i podnošenju prijava na konkurs) posebno su štampani u vidu brošure UČENIČKE STIPENDIJE I KREDITI 2019/2020.
Učenik koji je bio korisnik učeničkog kredita za školsku 2018/2019. godinu preko matične škole dobija obrazac – PRIJAVA ZA KORIŠĆENjE UČENIČKOG KREDITA (Obrazac 1a), kojim prijavljuje svoje učešće na konkursu za školsku 2019/2020, uz podnošenje štampanih podataka sa elektronske lične karte ili kopiju važeće lične karte (bez čipa) roditelja ili staratelja

 

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top