Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Fakulteti » Akademija umetnosti – Novi Sad

Akademija umetnosti – Novi Sad

21000 Novi Sad
Đure Jakšića 7
021 422 176, 021 422 177
web: Akademija umetnosti

Akademija umetnosti je počela sa radom 1974. godine kao jedan od fakulteta u sastavu Univerziteta u Novom Sadu. Odluku o osnivanju visokoškolske ustanove, koja će delovati u oblasti muzičkih, likovnih i dramskih umetnosti, donela je Skupština AP Vojvodine 22. aprila 1974. U matičnoj komisiji imenovanoj istom odlukom bili su eminentni stručnjaci i umetnici iz više tadašnjih jugoslovenskih kulturnih centara. Njihovim zalaganjem uobličena je struktura nove umetničke škole, izvršeni su izbori prvih nastavnika i time je otvoren prostor za upis prve generacije studenata.

Katedre na kojima se odvija nastavni i umetničko istraživački rad su:

 • Katedra dramskih umetnosti
 • Katedra likovnih umetnosti
 • Katedra muzičkih umetnosti

SMEROVI – AKADEMIJA UMETNOSTI NOVI SAD

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Departman muzičkih umetnosti
 •  Kompozicija
 • Izvođačke umetnosti
 •  Muzikologija
 •  Etnomuzikologija
 • Muzička pedagogija
 • Departman likovnih umetnosti
 • Likovne umetnosti
 • Primenjene umetnosti i dizajn
 • Departman drmaskih umetnosti
 • Gluma na srpskom jeziku
 •  Dramaturgija
 • Audiovizuelni mediji
 • Gluma na mađarskom jeziku

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Gluma na srpskom jeziku (10 mesta)
 • Multimedijalna režija (6 mesta)
 • Produkcija (5 mesta)
 • Montaža (5 mesta)
 • Kamera (5 mesta)
 • Dizajn svetla ( 5 mesta)
 • Snimanje i dizajn zvuka (5 mesta)
 • Animacija i vizuelni efekti (5 mesta)
 • Slikanje (8 mesta)
 • Vajanje (7 mesta)
 • Grafika (5 mesta)
 • Grafičke komunikacije (6 mesta)
 • Novi likovni mediji (5 mesta)
 • Fotografija (5 mesta)
 • Crtanje (6 mesta)
 • Kompozicija (2 mesta)
 • Klavir (10 mesta)
 • Gitara (1 mesto)
 • Gudački instrumenti (10 mesta)
 • Duvački instrumenti i udaraljke (10 mesta)
 • Solo pevanje (1 mesto)
 • Muzikologija (4 mesta)
 • Etnomuzikologija (4 mesta)
 • Muzička pedagogija (20 mesta)
 • Muzika i mediji (10)

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

 • Kompozicija (2 mesta)
 • Muzikologija (4 mesta)
 • Likovne umetnosti (20 mesta)
 • Primenjene umetnosti i dizajn (3 mesta)
 • Dramske i audiovizuelne umetnosti (15 mesta)
 • Izvođačke umetnosti (18)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA – AKADEMIJA UMETNOSTI NOVI SAD

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu svih zanimanja u četvorogodišnjem trajanju i koji polože prijemni ispit.

Prijemni ispit razlikuje se u zavisnost iz kog departmana je smer koji kandidat želi da upiše:

Za Departman likovnih umetnosti:

 • Kandidati sa neodgovarajućim srednjoškolskim obrazovanjem polažu diferencijalni ispit iz Likovne kulture.
 • Kandidati moraju podneti mapu umetničkih radova i položiti preliminarni ispit iz Crtanja.

Za Departman dramskih umetnosti (studije u sklopu ovog departmana mogu upisati svi kandidati sa završenim četvorogodišnjim obrazovanjem.):

 • Na svim studijskim programima ovog departmana polažu se različiti prijemni ispiti koji se sastoje iz više delova.

Za Departman muzičke umetnosti:

 • Kandidati sa neodgovarajućim srednjoškolskim obrazovanjem polažu diferencijalne ispite.
 • Svim kandidatima se na prijemnom ispitu zadaje kompozicija.

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 125.000 dinara.

Školarina za strane državljane iznosi 1.500 evra.

BROJ MESTA – AKADEMIJA UMETNOSTI

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
 Kompozicija  3  1 4
 Izvođačke umetnosti  37  10 47
 Muzikologija  3  1 4
 Etnomuzikologija  3  5
 Muzička pedagogija  16  4 20 
 Likovne umetnosti  28 15  43 
 Primenjene umetnosti i dizajn  13 9 22 
 Gluma na srpskom jeziku  10 –  10 
 Dramaturgija  5 –  5
 Audiovizuelni mediji  30 30
 Gluma na mađarskom jeziku  10  –  10
UKUPNO  158  45 203 

 

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top