Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Fakulteti » Univerzitet u Prištini

Univerzitet u Prištini

Univerzitet u Prištini

Kosovska Mitrovica
028/422 340
028/422 320
web sajt: www.pr.ac.rs
e-mail: [email protected]

Univerzitet u Prištini je državni univerzitet čiji je osnivač Narodna skupština Republike Srbije. U svom sastavu ima deset fakulteta, od kojih sedam obavlja delatnost na prostoru Kosovske Mitrovice – Ekonomski, Medicinski, Pravni, Prirodno-matematički, Filozofski, Fakultet tehničkih nauka i Fakultet umetnosti, dva fakulteta se nalaze u Leposaviću – Učiteljski i Fakultet za fizičku kulturu, dok je Poljoprivredni fakultet smešten u Zubinom Potoku.

Univerzitet u Prištini je osnovan 1969. godine, kada su u njegovom sastavu bili fakulteti sa sedištem u Prištini, a nastava organizovana na srpskom i albanskom jeziku. Posle donošenja Zakona o univerzitetu 1992. godine, u sklopu Univerziteta je postojalo četrnaest fakulteta, čiji su nastavni planovi bili usaglašeni sa istorodnim fakultetima u Srbiji. Nastava na albanskom jeziku se iste godine samoinicijativno odvojila i formirala poseban obrazovni sistem, dok su fakulteti sa nastavom na srpskom jeziku nastavili rad u okviru jedinstvenog obrazovnog sistema Srbije. Potpuno odvajanje srpskog i albanskog dela Univerziteta je usledilo 1998. godine.

Nakon bombardovanja 1999. godine, Univerzitet je proteran iz Prištine i premešten privremeno u Kruševac. Krajem 2001. godine, sedište Univerziteta u Prištini je izmešteno u Kosovsku Mitrovicu, gde se nalazi i danas.

Nastavni planovi i programi su usaglašeni sa Bolonjskim obrazovnim procesom, a Univerzitet u Prištini je među prvim državnim univerzitetima statutarno uskladio svoj rad sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije. Studijski programi su akreditovani od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta. Obrazovna delatnost Univerziteta se sprovodi na četiri nivoa – osnovnim, diplomskim, integrisanim i doktorskim studijama.

Univerzitet u Prištini ostvaruje međuuniverzitetsku saradnju sa brojnim fakultetima u zemlji i inostranstvu. Sporazumi o saradnji su zaključeni sa Univerzitetom u Beogradu, Univerzitetom umetnosti u Beogradu, Univerzitetom u Novom Sadu, Univerzitetom u Kragujevcu i Univerzitetom u Nišu. Kada je u pitanju regionalna saradnja, bilateralni sporazumi su potpisani sa univerzitetima u Sarajevu i Banja Luci, sa Univerzitetom „Sv. Kirilo i Metodije“ u Skoplju, kao i sa Univerzitetom u Patrasu u Grčkoj.

Članstvo Univerziteta u Konferenciji univerziteta Srbije (KONUS) obezbeđuje nastavnom kadru priliku da se edukuje i učestvuje u naučnoistraživačkom radu na brojnim državnim univerzitetima.

Studenti Univerziteta u Prištini imaju mogućnost aktivnog učešća u Studentskom parlamentu, organizaciji koja zastupa interese studenata i omogućuje ravnopravni odnos studenata u procesu odlučivanja. U sklopu Univerziteta se studentim ana raspolaganju nalazi i Univerzitetska biblioteka koja raspolaže velikim fondom publikacija.
Na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici zaposleno je oko 746 nastavnika i saradnika, dok vannastavni kadar broji oko 350 osoblja. Na Univerzitetu se školuje više od 10.000 studenata.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Odgovorite

Scroll To Top