Naslovna » Aktuelno » Briga o razvoju dece počinje brigom o dobrobiti roditelja-Obeležavanje Meseca roditeljstva

Briga o razvoju dece počinje brigom o dobrobiti roditelja-Obeležavanje Meseca roditeljstva

Roditeljima u Srbiji, kao i onima širom sveta, potrebna je sistemska
podrška u ovoj važnoj životnoj ulozi. Čak oko 60.000 dece u našoj zemlji suočava se sa
razvojnim rizicima i poteškoćama, pa je njihovim roditeljima, potrebna još veća podrška.
Kako bi skrenuo pažnju da je osnovni preduslov za kvalitetnu brigu o deci briga o roditeljima,
njihovoj dobrobiti i kapacitetima, UNICEF u Srbiji svakog juna obeležava Mesec roditeljstva,
a ove godine to čini pod sloganom „Razigrano roditeljstvo“.
Mesec roditeljstva obeležava se u okviru programa „Podrška podsticajnom roditeljstvu kroz
igru“ koji sprovodi UNICEF u saradnji sa Vladom Republike Srbije i partnerima iz sistema
zdravstvene, socijalne zaštite i predškolskog obrazovanja, a uz podršku LEGO fondacije. Cilj
ovog programa je da unapredi kvalitet usluga za decu na ranom uzrastu, njihovim
roditeljima i starateljima kroz rad patronažnih sestara, pedijatara, vaspitača u predškolskim
ustanovama i stručnih saradnika u uslugama socijalne zaštite.
Model centri dobrih praksi podrške roditeljstvu i ranom razvoju uspostavljeni su u Novom
Sadu, Kragujevcu, Vranju, Novom Pazaru i Boru. Navedeni gradovi će povodom
obeležavanja Meseca roditeljstva mobilisati svoje lokalne zajednice da prenesu poruke o
značaju igre za dobrobit porodice, kao i o tome da je briga o roditeljima u svakom društvu
prioritet i jedno od najisplativijih ulaganja u održivi razvoj.
Pored toga, u junu mesecu se spomenutim gradovima, u program Podsticajno roditeljstvo
kroz igru, pridružuje još 28 lokalnih samouprava koje će usvajati od model centara
smernice za izgradnju dobrih praksi podrške roditeljstvu u svojim zajednicama.
Unapređenim uslugama biće obuhvaćeno 60.000 porodica, a 1.400 praktičara u oblasti
ranog razvoja (zaposleni u sektorima zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite) dobiće nova
znanja i veštine kako da podrže oba roditelja, i tatu i mamu, da budu spremni i sigurni u
sebe da za svoje najmlađe pružaju najvažnije sastojke za srećno odrastanje – ljubav, toplinu,
bliskost i prilike za razvijanje veština kroz igru.
Istraživanja pokazuju da je pandemija više nego udvostručila prevalenciju problema
mentalnog zdravlja, što je ugrozilo i roditeljske uloge i detinjstvo dece. Stoga program
ukazuje na važnost brige o mentalnom zdravlju, i pruža pomoć roditeljima da usvoje prakse
brige o sebi, veštine nošenja sa stresom, da neguju porodične odnose i potraže pomoć kad
je potrebno.
UNICEF-u se u obeležavanju Meseca roditeljstva, pored Ministarstva za brigu o porodici i
demografiju, koje koordinira nacionalni odbor za podršku podsticajnom roditeljstvu, u čijem
sastavu su Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo za državnu
upravu i lokalnu samoupravu, a predsedava specijalna savetnica premijera za Agendu
održivog razvoja, pridružuju i brojni partneri programa Podsticajno roditeljstvo kroz igru.
Među njima su Stalna konferencija gradova i opština i Konzorcijum institucija i organizacija
programa koji čine Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, Republički institut za socijalnu

zaštitu, Savez udruženja medicinskih sestara u predškolskim ustanovama Srbije, Centar za
podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima Harmonija, kao i Institut za psihologiju
Univerziteta u Beogradu.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top