Naslovna » Deca sa smetnjama (strana 46)

Deca sa smetnjama

Smeštaj u ustanovu socijalne zaštite

Šta podrazumeva smeštaj u ustanovu socijalne zaštite? To pravo podrazumeva smeštaj u neku od ustanova u sistemu socijalne zaštite i podmirivanje troškova smeštaja za one koji ispunjavaju kriterijume svake od specijalizovanih ustanova (dečji dom, dom za stare i penzionere, trajno nesposobna lica, ustanove za domski smeštaj dece i omladine sa smetnjama u razvoju). Kako do prava na smeštaj u ustanovu socijalne ... Nastavak »

Pomoć za osposobljavanje za rad

Šta podrazumeva pomoć za osposobljavanje za rad? Pomoć za osposobljavanje za rad je pravo iz sistema socijalne zaštite koje podrazumeva pomoć deci i omladini ometenoj u razvoju i odraslim invalidnim licima koji se, prema psihofizičkim sposobnostima i godinama života, mogu osposobiti za rad, a to pravo ne mogu da ostvare po drugom pravnom osnovu. Kako do pomoći za osposobljavanje za rad? ... Nastavak »

Stanovanje uz podršku

Osobe sa intelektualnim teškoćama koje žele da žive samostalno dobiće tu mogućnost zahvaljujući programu Stanovanje uz podršku. Ovaj potpuno novi oblik socijalne zaštite ima za cilj da osobe sa posebnim potrebama zadrži u lokalnoj zajednici i spreči smeštanje u institucije zatvorenog tipa.  Grad Beograd, Sekretarijat za socijalnu zaštitu je za program obezbedio dva stana u koja će se useliti po četiri ... Nastavak »

Dnevni boravak Čukarica

Dnevni boravak Čukarica Beograd, Čukarica Poručnika Spasića Mašare 90 011 3572 359 www.centarbgd.edu.rs Nastavak »

Dnevni boravak Lazarevac

Dnevni boravak Lazarevac Beograd, Lazarevac Dušana Petrovića Šaneta bb 011 8118 170 www.centarbgd.org.rs Nastavak »

Art As – Studio za slikanje

Art As – Studio za slikanje Beograd, Novi Beograd Gandijeva 33 064 5599 474 Rad sa osobama sa posebnim potrebama u svim oblicima kreativnog izražavanja i stvaralaštva uz stručnu obuku i nadzor Nastavak »

Regresna skala za vrtiće Beograd

Regresna skala za vrtiće Beograd važi od 01.01.2015. godine…>> Pravo na naknadu ukupnih troškova boravka u vrtiću imaju…>> Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda…>> Regresiranje vrtića – brojevi telefona…>> Regresna skala od 01.01.2014…>>   Nastavak »

Scroll To Top