Naslovna » Humanitarne organizacije » Centar za integraciju mladih – Svratište za decu ulice

Centar za integraciju mladih – Svratište za decu ulice

centar-za-integraciju-mladih

Zajednica za dete – dete u zajednici

Kada smo 2005-te godine upoznali decu koja rade na raskrsnicama, spavaju u napuštenim objektima, moraju da zarade za sebe ili porodicu a ne idu u školu, nisu bili kod lekara, svakodnevno su izloženi nasilju i šikaniranju, riziku od trgovine ljudima, i nemaju načina ili ne znaju kako da iz te situacije izađu, shvatili smo da je tog dana i naša odgovornost da sada kada znamo kako žive nađemo način i pomognemo im da se takva situacija promeni.

Svratište brine o našim najmlađim i najugroženijim sugrađanima, deci koja su usled načina na koji provode vreme na ulici (skitnja, besposličarenje, prošnja) i/ili uslova u kojima žive izloženi rizicima ili trpe radnu eksploataciju i društvenu isključenost a postojeće usluge u zajednici im nisu dostupne ili dovoljne da bi iskoračili iz tog okruženja.

Najbolji interes CIMa je ono što je najbolji interes deteta

Zajedno volonteri, terenski radnici i stručni tim Svratišta svakodnevno i tokom 24h pružaju neophodnu negu i zaštitu u cilju smanjenja rizika kojima su deca izložena, i obezbeđivanju ili povećanju nivoa socijalne uključenosti, odnosno specifičnije stvaranju uslova za bezbedan i sigurni razvoj svakog deteta.
Ono na šta smo ponosni jeste poverenje stečeno od strane preko 600 dece i mladih koji su prošli kroz Svratište, pomoć i iskustvo koje nam je svako od njih pružio kako bismo što bolje izašli u susret njihovim potrebama i od osnovne brige i nege, danas obezbeđivali podršku pri rešavanju domaćih zadataka.

Centar za integraciju mladih

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top