Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Deca sa smetnjama » Dnevni boravci » Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju

Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju

Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju
Beograd, Savski venac
Svetozara Markovića 85a
011 3223 328, 011 3225 236
www.centarbgd.org.rs

Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju Beograd

je servis za korisnike usluga socijalne zaštite grada Beograda.
Korisnici Centra su deca i mladi sa ometenošću u mentalnom razvoju, autizmom, višestrukim poremećajima, Rett – ovim sindromom, i sa oštećenjem sluha.

Korisnici naših usluga se zbrinjavaju dnevno i institucionalno u skladu sa sopstvenim potrebama. Centar pruža različite usluge socijalne zaštite:

* Otvorenog tipa: dnevni boravci,   stanovanje uz podršku
* Institucionalnog tipa: internat za učenike sa oštećenjem sluha, stacionar za osobe sa autizmom

 

Potrebna dokumentacija za smeštaj u dnevni boravak za decu i omladinu ometenu u razvoju

•    Pisani zahtev
•    Rešenje o kategorizaciji
•    Nalaz i mišljenje komisije za razvrstavanje
•    Izvod iz matične knjige rođenih za dete
•    Prijava prebivališta za dete
•    Fotokopija lične karte za roditelje
•    Potvrda o ličnom dohodku ( za roditelje)
•    Ček ( dodatak za pomoć i negu drugog lica)
•    Fotokpija zdravstvene knjižice za dete

Dokumetacija se predaje nadležnom centru za socijalni rad.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top